Không đánh được kí hiệu đường kính trong autocad

Ðề: ko đánh được kí hiệu đường kính trong autocad

Bạn có thể cho biết thêm bạn đang text trên font nào không?
Nếu win của bạn không bị lỗi thì trên các font .vn… %%c sẽ bằng ỉ. Bạn hãy thử trên các font: roman, times new roman, arial… xem sao.

Thân mến!
 
Ðề: Không đánh được kí hiệu đường kính trong autocad

trong auto CAD thì anh lên dùng font chữ Arial thui va dung unikey dùng bảng mã unicode là được mà.
 
Ðề: Không đánh được kí hiệu đường kính trong autocad

Trong file ACAD nhấp vào format/ text style chọn font name bất kỳ font nào không có tiền tố vn ở trước, khi nhập liệu sẽ hiển thị đúng dấu đường kính.
 
Top