không gạch đựoc mặt cắt trong CAD

#22
bạn hãy vào xem lại tỉ lệ của mặt cắt. có khả năng la đối tượng bạn chọn thì nhỏ hơn so với tỉ lệ của hình cắt. làm lại và nhập tỉ lệ nhỏ hơn thử xem.
 
#23
có thể là do bị virut rồi bạn àh, Mình cũng đang bị như thế và tất cả các máy tính của trường mình cũng thế luôn. Cả các quán in nũa. bạn thử remo đi rồi cài lại xem
 

kiban

New Member
#25
Còn một lỗi nữa. Nếu bạn xuất từ một phần mềm khác, ví dụ như Pro. File cad trong pro khi xuất qua rất dễ bị lẫn lộn thành file cad. Nên cad rất dễ sai. Vì đường sai rất nhiều.
Ngoài ra, bạn có thể dùng cách thủ công để hatch bằng từng đoạn ghép lại. BẠn không cần chọn boundary.
Ngoài ra bạn kiểm tra lại phần màu của layer hatch thử xem
 

Thành viên đang online

Top