Không mở được file con trong Step

Duc Pham

New Member
Turquoise Arrow cho thấy file của bạn đang dùng external reference, nếu bạn break link đó đi là được.
 
Last edited:
Top