Khung điều khiển tính năng - Feature Control Frame trong bản vẽ cơ khí

Top