Xin hỏi Khuôn dập nóng

#3
Có thể máy chuyên dùng cũng hỗ trợ tuy nhiên đại đa số là do cơ cấu khuôn và hệ thống phụ trợ. Bạn mua sách :"Công nghệ dập khối" và các sách chuyên ngành Gia công áp lực mà học.
Ngoài ra có thể tham khảo các sách này
https://cadcamcae.edu.vn/category/tai-lieu/sach-chuyen-nganh/gia-cong-ap-luc/[/`
Có thể máy chuyên dùng cũng hỗ trợ tuy nhiên đại đa số là do cơ cấu khuôn và hệ thống phụ trợ. Bạn mua sách :"Công nghệ dập khối" và các sách chuyên ngành Gia công áp lực mà học.
Ngoài ra có thể tham khảo các sách này
https://cadcamcae.edu.vn/category/tai-lieu/sach-chuyen-nganh/gia-cong-ap-luc/
Vâng e cảm ơn nhiều ạ
 

Thành viên đang online

Top