Kỹ thuật thiết kế nâng cao

vnnewcentury

Thành viên
Author
Xin mạo muôi viết vài dòng về cuốn kỹ thuật thiết kế nâng cao của Honda A.Elmaraghy và Wagui H.Elmaraghy

Bản thiết kế kỹ thuật chứa đựng đầy đủ các tính năng của sản phẩm, trước khi nó được mang đi chế tạo. Nghiên cứu thiết kế đó là sự kết hợp giữa các môn khoa học cơ bản, các công cụ và phương pháp thiết kế mới để giúp cho các hệ thống sản xuất công nghiệp đưa ra các sản phẩm thương mại.
Thực tiễn và lý thuyết của kỹ thuật thiết kế, sử dụng đặc biệt có hệ thống và các phương pháp luận về kiểm nghiệm để tạo ra các đột phá trong công nghiệp của quốc gia bằng việc giảm sự phụ thuộc vào các phương pháp lỗi thời trong thực tiễn thiết kế. Đây là điều đặc biệt quan trọng để giáo giục thế hệ kỹ sư thiết kế trẻ về những nên tảng của thực tiễn và những phương pháp thiết kế tốt trong quá trình lớn lên và phát triển sự sáng tạo của họ. Kỹ thuật thiết kế sẽ là một lợi thế trong quá trình cạnh tranh, nó như là nhiên liệu cho chiếc động cơ tạo ra sự phát triển và giàu có cho nền kinh tế.
Đề tài chính trong những phần này là kỹ thuật máy tính và sự lớn lên theo mức độ lũy thừa của Internet và các ứng dụng cho việc giao tiếp cục bộ cũng như toàn cầu, điều mà không thể làm trước đây. Chỉ đề cập được phần nào về hệ thống phương pháp luận, các quy tác và lý thuyết thiết kế, các ứng dụng thực tiễn, sự phát triển của các công cụ điện toán hỗ trợ cho việc thiết kế chế tạo cũng như phát triển chu kỳ sản phẩm trong sự thay đổi của thế giới.
Môi trường công nghiệp tích hợp toàn cầu hiện nay là điều rất quan trọng làm nổi bật cho cách tiếp cận hệ thống một cách toàn diện, cũng như từng thành phần trong nó. Sự cải tiến về phương pháp hay kiến thức một cách độc đáo là cần thiết. Nhưng sẽ là không đầy đủ để đánh giá sự tiến bộ trong sản phẩm mà quá trình này phải để tương lai đánh giá. Sự cần thiết của các công cụ tối ưu hóa, các hệ thống tổng hợp và phân tích. Khía cạnh quan trọng cho việc dự đoán tương lai là nâng cao các kiến thức thiết kế cần thiết, các công cụ và kỹ thuật thiết kế cộng tác, việc tối ưu hóa, tổng hợp và phân tích thiết kế, khía cạnh con người, các công cụ tích hợp hệ thống.

Xin khất đến tuần sau !
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Author
Chương này tác giả đang đi vào lý luận để giải thích cho độc giả hiểu một cách bài bản ý nghĩa nhân văn của công việc thiết kế. Mình nghĩ nó sẽ hơi khó đọc. Tất nhiên sẽ làm nảy sinh nhiều quan điểm khác nhau, xin mọi người comment để chúng ta cùng bàn bạc để hiểu rõ thêm vấn đề.
CHƯƠNG I: THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI
1.Tăng trưởng kinh tế, đổi mới kinh trong kinh doanh và kỹ thuật thiết kế.

Tóm tắt: kiến thức khoa học của kỹ thuật trong quá trình đổi mới công nghiệp là tiềm năng lớn để cải tiến chất lượng và sản xuất trong các hoạt động công nghiệp và cải thiện về lợi ích. Đây là điều kiện tiên quyết cho việc phát triển kinh tế, cái rất cần thiết cho việc đổi mới xã hội. Quá trình đổi mới là sự kết hợp sáng tạo giữa năng xuất và chất lượng trong yêu cầu đạt được về lợi nhuận và sự tăng trưởng. Hầu hết những con đường để nâng cao lợi nhuận trong hoạt động sản xuất công nghiệp là khả năng biến đổi để đáp ứng những yêu cầu cao hơn trong quá trình và hoạt động sản xuất mới bằng việc sử dụng kiến thức, phát minh mới và nâng cao hiệu quả sản xuất thông qua đầu tư vào các công cụ tự động tiến tiến hơn. Đây là cơ chế cơ bản ẩn sau sản xuất công nghiệp và được xem như động cơ của phúc lợi. Bên cạnh cơ chế thực của sản phẩm và quy trình sản xuất, các cơ chế cho sự phát triển này có thể được phân loại như sau: thế giới quyết định, thế giới con người và thế giới mô hình. Để công nghiệp tạo ra lợi ích gia tăng và phải phát triển thì chúng ta phải phát triển các kiển thức cơ bản về các “thế giới” này và mối quan hệ của chúng với sản phẩm công nghiệp. Chương này sẽ giới thiệu những hiểu biết cần thiết về các phương pháp để kết hợp TQM (quản lý chất lượng toàn diện) – TPM ( quản lý sản xuất toàn diện) – TEM ( quản lý hiệu quả toàn diện )

1.1.Giá trị và những điều kiện cho việc phát triển kinh tế bền vững.
Phát triển kinh tết bền vững là điều kiện tiên quyết cho việc gia tăng giá trị và chất lượng cuộc sống. Mặc dù vậy, phát triển hiểu theo định nghĩa thông thường thì nó không tương đương hoàn toàn với giá trị và chất lượng cuộc sống. Trọng tâm cần được đặt trên việc phân chia sản phẩm, đó là việc phân bố tốt hơn giữa giàu và nghèo trong quá trình sản xuất ra sản phẩm để đáp ứng đủ nhu cầu của con người, đồng thời cân bằng với nguồn tài nguyên thiên nhiên có hạn. Cần phải chú ý vào chất lượng hay đúng hơn là vào sự phát triển của chất lượng, vào sự đa dạng, tính linh hoạt, sự khác biệt và việc chế tạo theo yêu cầu của khách hàng. Bởi vậy, chế tạo theo yêu cầu của khách hàng, cơ sở đặt hàng sản xuất sẽ là những vấn đề trọng tâm quan trọng. Để có được những đơn hàng thì sản phẩm và quá trình sản xuất cần phải được phát triển đồng thời.
Tuy nhiên tăng trưởng kinh tế không thể thực hiện được cho các cấp. Ví dụ như nền kinh tế công nghệ thông tin, nó tạo ra một khủng hoảng rất lớn vì trước đó nó không được xem xét cẩn thận những điều kiện cho tăng trưởng.
Hiệu quả của sản xuất công nghiệp sẽ phản ánh một cách sâu sắc sự giàu có và chất lượng cuộc sống. Con người có những sở thích và quyền lợi khác nhau vì vậy mà chất lượng cuộc sống, một mặt nào đó có những tiêu chí chung cho mọi người và những tiêu chí riêng. Nền tảng của chất lượng cuộc sống là nơi ở, giáo dục, nghề nghiệp, gia đình. Những nhu cầu cơ bản phổ biến như là: nước sạch, thực phẩm và nhà cửa, chăm sóc sức khỏe và nền tảng giáo dục. Trên hết là nhu cầu cá nhân của từng người như : sở thích về đi bộ trong môi trường trong lành, số khác lại thích thể thao, văn học nghệ thuật, số khác lại thích du lịch để khám phá những không gian mới, trong khi một số lại thích hưởng thụ vật chất như xe đạp, tàu thuyền và nhà cửa .
Điều quan trọng để đánh giá đó là tất cả mọi người đều có chất lượng cuộc sống cao, các hệ thống kỹ thuật đạt được phải có giá thành phù hợp. Điều này bao gồm các hệ thống năng lương, giao thông, thông tin, viễn thông, y tế và hệ thống cơ sở hạ tầng sản xuất. Các hệ thống này phải tạo ra sản phẩm đáp ứng được cho người dân về các chức năng: thẩm mỹ, kinh doanh sáng tạo và thiết kế kỹ thuật. Tạo công ăn việc làm và hệ thống kinh tế đó phải là nguồn động lực tạo ra cuộc sống có chất lượng cao. Để mở rộng hơn nữa chất lượng cuộc sống thì nền kinh tế phải đạt được hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp cũng như trong lĩnh vực công cộng.
 
Mấy bác Mec và Toyota đáng học hỏi bác ơi, công nghệ sản xuất họ chạy tự động hết rồi
 
Top