Làm cách nào để chuyển các đường line thành spline với một lần quét chọn các đối tượng?

Author
nhờ các bác giúp em vấn đề này với.
làm cách nào để mình có thể chuyển các đường line thành spline với một lần quét chọn tất cả các đối tượng .?
các đường spline có các góc bo R = ... minh muốn đưa về R = 0 cho tất cả các góc hay nói cách khác fillet với R0 thì mình phải làm như thế nào ?
nhân tiện chỉ giùm em cách tạo một marco . và ứng dụng nó trong việc thiết lập fillet với r = 0 cho tất cả các đối tượng như trên.
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Ðề: Làm cách nào để chuyển các đường line thành spline với một lần quét chọn các đối tượng?

nhờ các bác giúp em vấn đề này với.
làm cách nào để mình có thể chuyển các đường line thành spline với một lần quét chọn tất cả các đối tượng .?
các đường spline có các góc bo R = ... minh muốn đưa về R = 0 cho tất cả các góc hay nói cách khác fillet với R0 thì mình phải làm như thế nào ?
nhân tiện chỉ giùm em cách tạo một marco . và ứng dụng nó trong việc thiết lập fillet với r = 0 cho tất cả các đối tượng như trên.
Chào bạn!
Đúng như bạn leviettienCTM đã nói, "hiểu được chết liền".

1. Có thể bạn đã nhầm lẫn giữa Spline và Polyline. Điều này càng rõ ràng hơn khi đọc ý thứ 2 của bạn. Vì bản thân Spline chỉ toàn là đường cong.
2. Vậy khi muốn chuyển các đường Line thành Polyline, ta dùng lệnh Pedit với tính năng Joint. Minh họa trong video dưới đây.
3. Còn cái macro của bạn thì mình bótay.com. Chắc phải nhờ đến cao thủ giải quyết.

Thân mến!
 
Top