Làm quen với công cụ Spline_Kết hợp với Path Deform

Bao_Anh

New Member
Author
Path Deform là gì?
Path Deform là công cụ với chức năng dựng hình bằng cách sử dụng Spline hoặc NURB curve với vai trò như một đường dẫn. Từ đó, có thể di chuyển và kéo dài đối tượng dọc theo đường dẫn, đồng thời xoay và xoắn đối tượng quanh đường dẫn.
Kể từ phiên bản 3ds Max 2018.2 cho đến hiện tại, công cụ Path Deform đã được thêm vào nhiều cải tiến liên tục. Phiên bản cũ trước đó Path Deform - WSM vẫn được giữ lại nhưng không được tiếp tục cập nhật. Còn phiên bản mới Path Deform có nhiều cải tiến và được khuyến khích dùng nhiều hơn.

Làm được gì với Path Deform?
Dùng Freehand tool với chế độ Constraint
Khi vẽ Spline bằng Freehand tool và kích hoạt chế độ Constraint, lúc này vật thể sẽ đóng vai trò là là một tấm bảng để vẽ lên. Sau đó, chúng ta sẽ có được đường Spline được vẽ theo bề mặt vật thể.
Presentation1.gif
Dựng hình và diễn hoạt bằng Path Deform:
Hiệu chỉnh vị trí của vật thể so với đường dẫn Path dựa vào giá trị Percent.
Presentation2.gif
Phát triển kích thước của vật thể dọc theo chiều dài đường dẫn Path bằng giá trị Stretch.
Presentation3.gif
Vertex Selection:
Áp dụng trong việc chọn các vertice có hình dạng đặc thù.
Dùng lệnh Vol. Select, chọn theo chế độ Mesh Object, Soft Selection.
Presentation4.gif
Motion Graphic:
Kết hợp với Set Key để tạo các hiệu ứng chuyển động
Presentation5.gif
Xem video sau với các chia sẻ chi tiết hơn về Path Deform:

 

Attachments

Top