Làm quen với công cụ Spline_Morph

Bao_Anh

New Member
Author
Tìm hiểu về công cụ Morph Spline, dùng để làm biến đổi hình dạng của Spline.

1. Quy trình và các bước thực hiện:
- Chọn Target cho Spline ban đầu. Lưu ý hai đối tượng phải có cùng số lượng knot. Thông số Amount mặc dịnh là 50% làm cho Spline ban đầu biến đổi thành hình dạng trộn lẫn giữa hai Spline ban đầu và Target theo tỉ lệ 50:50.
1669711769423.png
- Thông số Amount sẽ quyết định mức độ % thay đổi của hình dạng Spline từ ban đầu cho đến Target. Thông số Amount càng cao thì Spline càng giống Target.
1669712061432.png
- Thay đổi và Set key thông số Amount tạo từng thời điểm để diễn hoạt Hiệu ứng Morph.
- Điều chỉnh tỷ lệ biến dạng khác nhau dọc theo đường dẫn:
Với lệnh Path Deform Modifier, mục Driven Scale, chọn Open Scale Curve Editor, sau đó hiệu chỉnh đường cong để thay đổi giá trị scale dọc theo đường dẫn (ví dụ thu nhỏ ở vị trí bắt đầu, sau đó to dần về phía sau)
1669712471760.png
Thay đổi hình dạng của đường cong bằng cách thêm vào các Control Point, di chuyển vị trí hoặc thay đổi tiếp tuyến của các điểm này.
1669712498894.png
Áp dụng tương tự với Rotation hoặc Twist.
Áp dụng tương tự cho đường Spline còn lại , ta được hiệu ứng Morph kết hợp với Path Deform và Material IDs.
1669712590981.png
2. Áp dụng Morph với nhiều mục tiêu:
Không chỉ làm đường Spline biến đổi theo 1 hình dạng như trong ví dụ trên, ta có thể khiến cho Spline biến đổi theo nhiều hình dạng giống như hiệu ứng đếm ngược dưới đây:
1669712607373.png
- Tạo hình dạng Spline cho các con số từ 1 đến 5 và dùng Normalize Spline để các đường này có cùng một số lượng knot.
- Áp dụng lệnh Morph Modifier với các target là 4, 3, 2, 1.
1669712657863.png
Giá trị Amount sẽ xác định hình dạng tương đối của Spline so với các target.
Khi kích hoạt chế độ Blend, khoảng giá trị Amount sẽ khác nhau giữa các target.
Khi kích hoạt chế độ Progressive, khoảng giá trị Amount sẽ bằng nhau giữa các target.
Ví dụ với chế độ Progressive, có 4 target, điều đó nghĩa là mỗi khoảng giá trị sẽ bằng nhau (=100/4 = 25%).
Lúc này khi Amount = 24% thì Spline sẽ biến hình gần giống với target 4
khi Amount = 72% thì Spline sẽ biến hình gần giống với target 2
1669712642233.png
- Set key giá trị Amount để diễn hoạt
- Kết hợp với Particle Flow để tạo hiệu ứng các con số nhỏ sắp xếp và biến đổi theo hình dạng của con số lớn hơn.
1669712693557.png
Xem video sau để hiểu rõ hơn về Morph Spline:
 
Top