Lập chiến lược, xây dựng và vận hành bộ phận R&D trong doanh nghiệp

Moderator
Topic này dành cho các chủ doanh nghiệp, lãnh đạo cấp C, cấp giám đốc, các quản lý phòng, ban, bộ phận.
(đặc biệt là bộ phận liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ xây dựng R&D hoặc đang vận hành R&D, nhân sự (HR), chiến lược, đổi mới sáng tạo)

Tôi sẽ chia sẻ các post về:
1. Khi nào nên đầu tư R&D
2. Những mục tiêu cần làm rõ khi xác định đầu tư R&D
3. Lập chiến lược cho bộ phận R&D
4. Hành lang hoạt động cho R&D: Quy trình, sơ đồ tương tác với các bên khác, ngân sách, biểu mẫu, tài liệu khác,...
5. Quy hoạch nhân sự R&D
6. Tổ chức dự án
7...các chủ đề khác, có liên quan

Tổ chức R&D có nhiều điểm tương đồng với tổ chức các bộ phận thiết kế, phát triển sản phẩm, Đổi mới sáng tạo,...nhưng cũng có các cách làm khác biệt.
Tôi cũng sẽ nêu các khía cạnh đó để có những chú ý cần thiết.

Topic sẽ được cập nhật liên tục.
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Last edited:
Top