Lập trình gia công nâng cao với Mastercam X7

#1


LẬP TRÌNH PHAY 3D NÂNG CAO VỚI MASTERCAM X7­­­­­­­­
Chương 1: Điểm mạnh của Mastercam X7 trong lập trình phay mặt 3D phức tạp
Chương 2: Trình tự các bước thực hiện lập trình gia công khuôn mẫu
Chương 3: Các kiểu chạy dao gia công thô trong Mastercam X7­­­­­­­­ (SurfaceRough)
3.1 RoughParallel
3.2 RoughRadial
3.3 RoughProject
3.4 RoughFlowline
3.5 RoughContour
3.6 RoughRestmill
3.7 RoughPocket
3.8 RoughPlunge
Chương 4: Các kiểu chạy dao gia công tinh trong Mastercam X7­­­­­­­­ (SurfaceFinish)
4.1 Finish Farallel
4.2FinishParallel steep
4.3 Finish Radial
4.4 Finish Project
4.5 Finish Flowline
4.6 Finish Contour
4.7FinishShallow
4.8 Finish Pencil
4.9 Finish Leftover
4.10Finish Scallop
4.11Finish Blend
Chương 5: Thực hành lập trình gia công khuôn mẫu với MastercamX7­­­­­­­­
5.1 Gia công khuôn đực vỏ đồng hồ CASIO
5.2 Gia công khuôn cái vỏ đồng hồ CASIO
5.3 Gia công điện cực khuôn cái vỏ đồng hồ CASIO
5.4 Gia công khuôn đực vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS
5.5 Gia công khuôn cái vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS
5.6 Gia công điện cực khuôn cái vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS
Chương 6: Tổng kết
MỤC LỤC

***************************
Lê Nhân
CAD/CAM Design
Blog: stampingdie.blogspot.com
Website: hoainhan505.wordpress.com
Email: hoainhan505@gmail.com
Mobile: 090 979 4943
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Thành viên đang online

Top