lỗi mastercamx5 win 10 64bit

bạn vào
Settings/Config/Screen
trong phần Graphics Support chọn GDI thì phải (không nhớ rõ vì đã sang X6, nói chung là liên quan đến Card màn hình)
 
Top