Lỗi ở phần nhập G thay vì G01 e viết thanh G02 do mới dùng e nghĩ đây chỉ là kí hiệu toạ độ nên đã nhập như vậy và hiện tại máy lỗi k di chuyển được

Top