Xin hỏi mastercam

phumill

New Member
Author
chào mọi người mình có 2 câu hỏi
câu 1 : cho mình hỏi trong mastercam có thể cài passwor để không cho ai vô xem fie và cách lập trình của mình không


câu 2 : code khi mình xuất ra như đây

N100 O0000 ( T )
N110 ( CREATED ON 05-19-14 AT 11:23 PM )
N120 ( MCX FILE - T )
N130 ( NC FILE - C:\USERS\ADMIN WINDOWS 8\DESKTOP\T.T )
N140 ( MATERIAL - ALUMINUM MM - 2024 )
N150 G21
N160 G0 G17 G40 G49 G80 G90 H0 E0 Z0
N170 ( TOOL - 1 DIA. OFF. - 1 LEN. - 1 DIA - 2.0 )
N180 T1 M6
N190 A-0.
N200 G0 G90 S0 M5 E1 X-26.883 Y11.925
N210 H1 Z25.
N220 Z10.
N230 G1 Z-1. F0.
N240 Y11.725
N250 G3 X-26.683 Y11.525 I.2 J0.
N260 G1 X-5.485
N270 G2 X-4.485 Y10.525 I0. J-1.
N280 G1 Y-5.04
N290 G3 X-4.285 Y-5.24 I.2 J0.
N300 G1 X-4.085
N310 G0 Z25.
N320 M5
N330 G90 H0 Z0.
N340 E0 X0 Y0
N350 M2


có cách nào sữa khi xuất ra như thế này không ( có thể bỏ đi một số dòng màu đỏ ) mà không cần sữa lại mà vẫn chọn máy và post như cũ

N100 O0000 ( T )
N110 ( CREATED ON 05-19-14 AT 11:23 PM )
N120 ( MCX FILE - T )
N130 ( NC FILE - C:\USERS\ADMIN WINDOWS 8\DESKTOP\T.T )
N140 ( MATERIAL - ALUMINUM MM - 2024 )
N150 G21
N160 G0 G17 G40 G49 G80 G90 H0 E0 Z0
N170 ( TOOL - 1 DIA. OFF. - 1 LEN. - 1 DIA - 2.0 )
N180 T1 M6
N190 A-0.

N200 G0 G90 S0 M5 E1 X-26.883 Y11.925
N210 H1 Z25.
N220 Z10.
N230 G1 Z-1. F0.
N240 Y11.725
N250 G3 X-26.683 Y11.525 I.2 J0.
N260 G1 X-5.485
N270 G2 X-4.485 Y10.525 I0. J-1.
N280 G1 Y-5.04
N290 G3 X-4.285 Y-5.24 I.2 J0.
N300 G1 X-4.085
N310 G0 Z25.
N320 M5
N330 G90 H0 Z0.
N340 E0 X0 Y0

N350 M2

cảm ơn nhiều
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Top