Màu chi tiết trong CATIA

#2
#4
Có thể chọn trực tiếp trên chi tiết hoặc chọn từ cây thư mục.chọn Properties chọn Graphic, chọn vật liệu hoặc màu sắc và mức độ trong của màu
 
#6
Freestyle là do mình tự chế chứ ah!Bọn mình chỉ dạy theo dung giao trình của công ty còn việc bạn năng đọng sáng chế thì đó là khả năng của bạn.cài này mỗi người có sức sạng tạo khác nhau mà!ở đây đủ khả năng đáp ứng cho nhu cầu freestyle của bạn
 
#7
Freestyle là do mình tự chế chứ ah!Bọn mình chỉ dạy theo dung giao trình của công ty còn việc bạn năng đọng sáng chế thì đó là khả năng của bạn.cài này mỗi người có sức sạng tạo khác nhau mà!ở đây đủ khả năng đáp ứng cho nhu cầu freestyle của bạn
Đúng là 2 modulte free style và image and shape khó dạy thật vì nó rất thiên biến vạn hoá đặc biệt là image and shape, modulte này giống như mình nặn một sản phẩm bằng đất vậy, có khi mình đã vẽ được nó một lần nhưng bảo vẽ lại chưa chắc đã vẽ lại giống hệt như sản phẩm đầu tiên ( nó còn phụ thuộc vào tâm trạng lúc mình vẽ nó nữa). Theo mình khi dạy modulte này thì chỉ cần cung cấp cho người học những lệnh trong nó và làm một ví dụ cụ thể cho người học hiểu được cơ bản quy trình vẽ trong modulte. Còn muốn ok nó thì hơn hết trong các modulte của catia thì chỉ có cách luyện càng nhiều càng tốt.
Đây chính là kính deo mắt mình design theo modulte image and shape.


Các bạn quan tâm có thể download file của catia về xem thêm.
http://www.mediafire.com/?yknwmnyndgn
 
#8
Nếu bạn muốn màu đẹp và chính xác thì phải nhờ một chương trình Design như Corel hay Photoshop lập các tham số màu RGB chính xác. sau đó ghi lại Sang catia chọn vật thể muốn đổ màu mở kênh màu ở thanh công cụ Properties và nhập theo thông số RGB vào là ok. Nhưng lên nhớ hiển thị màu trên màn hình của Catia không đúng chỉ khi rende lên mới thấy đúng
 
Top