Xin hỏi máy phay CNC MAKINO AVII-NC85 Fanuc 6M không điều khiển được tốc độ trục chính

Discussion in 'Máy công cụ CNC' started by xXHUNTERXx, Jul 6, 2015.

 1. xXHUNTERXx

  xXHUNTERXx New Member

  Joined:
  Sep 23, 2008
  Messages:
  24
  Likes Received:
  0
  Em chào các bác, hôm bữa em có xin parameter cho con máy phay Makino chạy Fanuc 6M bị mất parameter gốc. hiện nay em đã kiếm đc parameter tương tự cho nó, hiện tại đã chạy ổn định các tính năng, duy chỉ có trục chính là vẫn chưa chạy đc bt, các bác xem có cao kiến gì giúp đỡ em phát. động cơ trục chính của e là loại 3 pha, có 2 cấp tốc độ Low: 10-955 rpm, high: 956-6000 Rpm
  em chuyển sang chế độ bằng tay thì tốc độ chạy bt, nhưng chuyển sang MDI gõ M3 Sxxx thì tốc độ chạy rất chậm rồi treo luôn ở đó không nhập đc gì tiếp.
  đây là phần parameter em đang dùng

  %
  N0000 P 10001011
  N0001 P 11001100
  N0002 P 10101001
  N0003 P 01101010
  N0004 P 00000111
  N0005 P 00000000
  N0006 P 00000000
  N0007 P 10101100
  N0008 P 00000001
  N0009 P 11000000
  N0010 P 00010100
  N0011 P 10000000
  N0012 P 00000000
  N0013 P 00000000
  N0014 P 01111001
  N0015 P 01111001
  N0016 P 01111001
  N0017 P 01000010
  N0018 P 00000011
  N0019 P 01010001
  N0020 P 00001111
  N0021 P 01111111
  N0022 P 00110001
  N0023 P 00000000
  N0024 P 00000001
  N0025 P 00000000
  N0026 P 00000000
  N0027 P 00000002
  N0028 P 00000002
  N0029 P 00000002
  N0030 P 00000002
  N0031 P 00000000
  N0032 P 00000000
  N0033 P 00000000
  N0034 P 00000000
  N0035 P 00000000
  N0036 P 00000000
  N0037 P 00000000
  N0038 P 00000000
  N0039 P 00000105
  N0040 P 00000060
  N0041 P 00000056
  N0042 P 00000060
  N0043 P 00000000
  N0044 P 00000000
  N0045 P 00000000
  N0046 P 00000000
  N0047 P 00000000
  N0048 P 00000000
  N0049 P 00000000
  N0050 P 00000000
  N0051 P 00000000
  N0052 P 00000000
  N0053 P 00000000
  N0054 P 00000000
  N0055 P 00000000
  N0056 P 00000000
  N0057 P 00000000
  N0058 P 00000001
  N0059 P 00000020
  N0060 P 00000000
  N0061 P 00000020
  N0062 P 00000000
  N0063 P 00000000
  N0064 P 00000000
  N0065 P 00002000
  N0066 P 00002000
  N0067 P 00000100
  N0068 P 00000100
  N0069 P 00000000
  N0070 P 00000010
  N0071 P 00000010
  N0072 P 00000010
  N0073 P 00000010
  N0074 P 00000500
  N0075 P 00000500
  N0076 P 00000500
  N0077 P 00000500
  N0078 P 00007800
  N0079 P 00007800
  N0080 P 00007800
  N0081 P 00007800
  N0082 P 00006600
  N0083 P-00003000
  N0084 P-00005905
  N0085 P 00002700
  N0086 P 00001434
  N0087 P 00001434
  N0088 P 00001434
  N0089 P 00002867
  N0090 P 00003000
  N0091 P 00000020
  N0092 P 00010000
  N0093 P 00010000
  N0094 P 00010000
  N0095 P 00005000
  N0096 P 00000160
  N0097 P 00000160
  N0098 P 00000160
  N0099 P 00000160
  N0100 P 00000040
  N0101 P 00000040
  N0102 P 00000040
  N0103 P 00000040
  N0104 P 00000000
  N0105 P 00000040
  N0106 P 00004000
  N0107 P 00000200
  N0108 P 00000000
  N0109 P 00000040
  N0110 P 00000040
  N0111 P 00000040
  N0112 P 00000040
  N0113 P 00000100
  N0114 P 00000200
  N0115 P 00000005
  N0116 P 00000008
  N0117 P 00000000
  N0118 P 00000000
  N0119 P 00000000
  N0120 P 00000000
  N0121 P 00000000
  N0122 P 00000000
  N0123 P 00000000
  N0124 P-00000007
  N0125 P 00000003
  N0126 P 00000016
  N0127 P-00000006
  N0128 P 00000000
  N0129 P 00000000
  N0130 P 00000000
  N0131 P 00000000
  N0132 P 00004095
  N0133 P 00000000
  N0134 P 00000000
  N0135 P 00000000
  N0136 P 00004095
  N0137 P 00000000
  N0138 P 00000000
  N0139 P 00000000
  N0140 P 00001000
  N0141 P 00000000
  N0142 P 00000000
  N0143 P 00000200
  N0144 P 00000200
  N0145 P 00000200
  N0146 P 00000200
  N0147 P-01050200
  N0148 P-00600200
  N0149 P-00560200
  N0150 P 00000000
  N0151 P 30128467
  N0152 P 93964101
  N0153 P 38980661
  N0154 P 38976288
  N0155 P 38976288
  N0156 P 63272224
  N0157 P 39906898
  N0158 P 42080288
  N0159 P-84680415
  N0160 P 00000000
  N0161 P 00000000
  N0162 P 00000000
  N0163 P 00010000
  N0164 P 00010000
  N0165 P 00010000
  N0166 P 00006000
  N0167 P 00000000
  N0169 P 00000000
  N0170 P 00000000
  N0171 P 00000000
  N0172 P 00000000
  N0173 P 00000000
  N0174 P 00000000
  N0175 P 00000000
  N0176 P 00000000
  N0177 P 00000000
  N0178 P 00000000
  N0179 P 00000000
  N0300 P 00000000
  N0301 P 00000000
  N0302 P 01000011
  N0303 P 00000000
  N0304 P 00000000
  N0305 P 00011110
  N0306 P 00000001
  N0307 P 00000000
  N0308 P 01000000
  N0309 P 00001111
  N0310 P 00110000
  N0311 P 00011001
  N0312 P 00011001
  N0313 P 00110000
  N0314 P 00000000
  N0315 P 00000000
  N0316 P 00000000
  N0317 P 00000000
  N0318 P 00000000
  N0319 P 10000000
  N0320 P 00000000
  N0321 P 00000000
  N0322 P 00000000
  N0323 P 00000000
  N0324 P 00000000
  N0325 P 00000000
  N0326 P 00000000
  N0327 P 00000000
  N0328 P 00000000
  N0329 P 00000000
  N0330 P 00000000
  N0331 P 00000000
  N0332 P 00000000
  N0333 P 00000000
  N0334 P 00000000
  N0335 P 00000000
  N0336 P 00000100
  N0337 P 00000100
  N0338 P 00000100
  N0339 P 00000100
  N0340 P 00000002
  N0341 P 00000002
  N0342 P 00000000
  N0343 P 00000000
  N0344 P 00000000
  N0345 P 00000000
  N0346 P 00000000
  N0347 P 00000000
  N0348 P 00000000
  N0349 P 00000000
  N0350 P 00000000
  N0351 P 00000000
  N0352 P 00000000
  N0353 P 00000000
  N0354 P 00000000
  N0355 P 00000000
  N0356 P 00000000
  N0357 P 00000000
  N0358 P 00000000
  N0359 P-00000200
  N0360 P 00000000
  N0361 P 00000000
  N0362 P 00000000
  N0363 P 00000000
  N0364 P 00000000
  N0365 P 00000000
  N0366 P 00000000
  N0367 P 00000000
  N0368 P 00000000
  N0369 P 00000000
  N0370 P 00000000
  N0371 P 00000000
  N0372 P 00000000
  N0373 P 00000000
  N0374 P 00000000
  N0375 P 00000000
  N0376 P 00000000
  N0377 P 00000000
  N0378 P 00000000
  N0379 P 00000000
  N0380 P 00000000
  N0381 P 00000000
  N0382 P 00000000
  N0383 P-00552247
  N0384 P-00303995
  N0385 P-00000200
  N0386 P 00000000
  N0387 P 00000000
  N0388 P 00000000
  N0389 P 00000000
  N0390 P 00000000
  N0391 P 00000000
  N0392 P 00000000
  N0393 P 00000000
  N0394 P 00000000
  N0395 P 00000000
  N0396 P 00000000
  N0397 P 00000000
  N0398 P 00000000
  N0399 P 00000000
  N0400 P 00000000
  N0401 P 00000000
  N0402 P 00000000
  N0403 P 00000000
  N0404 P 00000000
  N0405 P 00000000
  N0406 P 00000000
  N0407 P 00000000
  %
   
 2. hoangsinhld

  hoangsinhld Member

  Joined:
  Aug 21, 2014
  Messages:
  104
  Likes Received:
  0
  Ðề: máy phay CNC MAKINO Fanuc 6M không điều khiển được tốc độ trục chính

  May này có sủ dụng iverter cho spindle ko mình thấy trong hình là sài số bằng cơ mà
   
 3. xXHUNTERXx

  xXHUNTERXx New Member

  Joined:
  Sep 23, 2008
  Messages:
  24
  Likes Received:
  0
  Ðề: máy phay CNC MAKINO Fanuc 6M không điều khiển được tốc độ trục chính

  nó dùng thủy lực để sang số thì phải bác ạ, em chạy tay thì vẫn dùng bt tốc độ bt, chuyển số ok , vấn đề em nghĩ chắc chỉ do parameter thôi
   
 4. hai1978

  hai1978 Member

  Joined:
  Aug 1, 2007
  Messages:
  397
  Likes Received:
  4
  Ðề: máy phay CNC MAKINO Fanuc 6M không điều khiển được tốc độ trục chính

  6M mà tốc độ cao thế
   
 5. xXHUNTERXx

  xXHUNTERXx New Member

  Joined:
  Sep 23, 2008
  Messages:
  24
  Likes Received:
  0
  Ðề: máy phay CNC MAKINO Fanuc 6M không điều khiển được tốc độ trục chính

  em cũng ko chắc lắm bác ợ, đây à thông số trên đồng hồ, vặn max thì nó cũng rít ghê lắm nên em cho là nó ghi đúng :v
   
 6. hai1978

  hai1978 Member

  Joined:
  Aug 1, 2007
  Messages:
  397
  Likes Received:
  4
  Ðề: máy phay CNC MAKINO Fanuc 6M không điều khiển được tốc độ trục chính

  động cơ 3 phase thì đi kèm là con biến tần , nếu không nhập đúng thì làm con chiết áp điều khiển ngoài , kể có cả hình máy thì rõ hơn
   
 7. xXHUNTERXx

  xXHUNTERXx New Member

  Joined:
  Sep 23, 2008
  Messages:
  24
  Likes Received:
  0
 8. xXHUNTERXx

  xXHUNTERXx New Member

  Joined:
  Sep 23, 2008
  Messages:
  24
  Likes Received:
  0
  Ðề: máy phay CNC MAKINO Fanuc 6M không điều khiển được tốc độ trục chính

  của em giải quyết đc động cơ rồi, giờ lại gặp vấn đề về du xích của động cơ và vit me chưa chuẩn, cụ thể là em để 10 thì nó chạy thành 15 các bác ợ, bác nào biết parameter bao nhiêu chỉnh số xung động cơ x y z chỉ em với ạ :(
   
 9. hoangsinhld

  hoangsinhld Member

  Joined:
  Aug 21, 2014
  Messages:
  104
  Likes Received:
  0
  Ðề: máy phay CNC MAKINO Fanuc 6M không điều khiển được tốc độ trục chính

  đo bước vitme, mở nắp đuôi motor chụp cái hình cái pulsecoder, tỉ số truyền giữa motor và vitme,độ rơ của vitme để mình thử cho
   
 10. hoangsinhld

  hoangsinhld Member

  Joined:
  Aug 21, 2014
  Messages:
  104
  Likes Received:
  0
  Ðề: máy phay CNC MAKINO Fanuc 6M không điều khiển được tốc độ trục chính

  phải có thông số đó mới tính được
   
 11. xXHUNTERXx

  xXHUNTERXx New Member

  Joined:
  Sep 23, 2008
  Messages:
  24
  Likes Received:
  0
  Ðề: máy phay CNC MAKINO Fanuc 6M không điều khiển được tốc độ trục chính

  pulse coder là 2000 ạ bước vitme em chưa đo đc, tỷ số truyền chắc là 1:1 thôi bác trục gắn thẳng vitme ợ, bác làm cho em cái ví dụ tính và phải chỉnh ở parameter bao nhiêu ạ
   
 12. namnp2007

  namnp2007 Member

  Joined:
  Aug 29, 2008
  Messages:
  837
  Likes Received:
  7
  Ðề: máy phay CNC MAKINO Fanuc 6M không điều khiển được tốc độ trục chính

  Thử kiểm tra P#14 và P#15.
   
 13. hoangsinhld

  hoangsinhld Member

  Joined:
  Aug 21, 2014
  Messages:
  104
  Likes Received:
  0
  Ðề: máy phay CNC MAKINO Fanuc 6M không điều khiển được tốc độ trục chính

  có đủ thông số mình tính dùm cho
   
 14. xXHUNTERXx

  xXHUNTERXx New Member

  Joined:
  Sep 23, 2008
  Messages:
  24
  Likes Received:
  0
  Ðề: máy phay CNC MAKINO Fanuc 6M không điều khiển được tốc độ trục chính

  bác ví dụ hộ em phát, với số pulse code là 2000, tỉ số truyền 1:1 rồi, vitme bước 10 thì phải đặt thông số cho paramet là bao nhiêu bác :)
   
 15. xXHUNTERXx

  xXHUNTERXx New Member

  Joined:
  Sep 23, 2008
  Messages:
  24
  Likes Received:
  0
  Ðề: máy phay CNC MAKINO Fanuc 6M không điều khiển được tốc độ trục chính

  hôm bữa em có chỉnh parameter 14-17 lại vì thấy nó chạy G0 nhanh quá và tưởng nó là chỉnh Feed rate của G0 hóa ra lại là chỉnh của tỉ số truyền vitme ạ. Vậy Feed rate của G0 là para 92-95 ạ?
   
 16. hoangsinhld

  hoangsinhld Member

  Joined:
  Aug 21, 2014
  Messages:
  104
  Likes Received:
  0
  Ðề: máy phay CNC MAKINO Fanuc 6M không điều khiển được tốc độ trục chính

  0942850098 sdt của em, mà bác này chắc đang hỏi chơi chứ 1:1 bươc 10, pulse 2000 chăc là số ảo
   
 17. xXHUNTERXx

  xXHUNTERXx New Member

  Joined:
  Sep 23, 2008
  Messages:
  24
  Likes Received:
  0
  Ðề: máy phay CNC MAKINO Fanuc 6M không điều khiển được tốc độ trục chính

  nhưng para 14-17 chỉ nhập đc mã nhị phân thôi còn para 92-95 mới nhập số thập phân mà bác, như thế này thì e nên chỉnh ở đâu đây?
   
 18. hoangsinhld

  hoangsinhld Member

  Joined:
  Aug 21, 2014
  Messages:
  104
  Likes Received:
  0
  Ðề: máy phay CNC MAKINO Fanuc 6M không điều khiển được tốc độ trục chính

  0942850098 sdt của em, mà bác này chắc đang hỏi chơi chứ 1:1 bươc 10, pulse 2000 chăc là số ảo
   
 19. xXHUNTERXx

  xXHUNTERXx New Member

  Joined:
  Sep 23, 2008
  Messages:
  24
  Likes Received:
  0
  Ðề: máy phay CNC MAKINO Fanuc 6M không điều khiển được tốc độ trục chính

  Pulse 2000 thì em tháo ở đít động cơ ra rồi nên có thông số, tỉ số truyền 1:1 vì e đang nghĩ vitme bắt thẳng vào động cơ, còn bước 10 là em đang muốn bác ví dụ cho em ý chứ em chưa đo đc bước vit me của em, ý em muốn hỏi bác vậy là muốn bác chỉ cho em cách tính rồi em thử với các bước khác nhau đến khi nào ổn thì thôi ấy. còn tháo ra xem vitme thì hơi khó, 1 mình e có vẻ kham ko nổi :(. em sẽ thử lại xem, có vấn đề gì em sẽ alo trực tiếp hỏi bác, cảm ơn bác đã chỉ nhiệt tình ^^
   
 20. hoangsinhld

  hoangsinhld Member

  Joined:
  Aug 21, 2014
  Messages:
  104
  Likes Received:
  0
  Ðề: máy phay CNC MAKINO Fanuc 6M không điều khiển được tốc độ trục chính

  thử 01111001 cho tất cả các trục xem , từ n0 14-16
   

Share This Page

Users Viewing Thread (Users: 0, Guests: 0)

Loading...