Mechatronics với Creo Parametric, MATLAB and Simulink

#1
Cài đặt Matlab và Simscape Multibody Link phục vụ việc xuất thông tin lắp ghép từ Creo Parametric sang Simscape Multibody Link
1). Link tải simcase link (Các bạn có thể tự đăng kí account cho sinh viên và tải lại khi link này hết hạn):
https://www.mathworks.com/campaigns/offers/download_smlink_confirmation.html?elqsid=1551709476936&potential_use=Student
2). Các files công cụ hỗ trợ cài đặt:
https://drive.google.com/open?
3). Video hướng dẫn thiết lập và các bước cài đặt
3.1 Tải và cài Simscape Multibody Link https://youtu.be/zPHtGwFtU_s?t=25
3.2. Thiết lập và sử dụng Simscape Multibody Link: https://youtu.be/YZ6BX29I8BE?t=260
3.3 Thiết lập thông tin registy của Simscape Multibody link cho Creo: https://youtu.be/eTDzttcTS-c?t=114
3.4 Cách thiết lập Simscape Multibody Link Creo-Pro/E Plug-In - Enable Simscape Multibody Link Creo-Pro/E Plug-In/
Nếu Folder sẽ cài MATLAB là C:/Program Files/MATLAB/R2017a và hệ điều hành là win64, Tạo 1 file registry "protk.dat" trong ổ D và gõ các dòng code sau:
name Simscape Multibody Linkstartup dllexec_file C:/Program Files/MATLAB/R2017a/bin/win64/cl_proe2sm.dlltext_dir C:/Program Files/MATLAB/R20117a/toolbox/physmod/smlink/cad_systems/proe/textend
Copy file protk.dat vào địa chỉ đã cài Creo, cụ thể theo link sau: C:\Program Files\PTC\Creo 6.0.0.0\Common Files\text
3.5 . Update Configuration File - Cập nhật file "config.pro" file theo đường link: "C:\Program Files\PTC\Creo 6.0.0.0\Common Files\creo_standards\config_files
config.pro file":
Bổ sung thông tin vị trí của file "toolkit_registry_file" dòng code sau đây: "C:/Users/..../Documents/Creo/protk.dat" (Ví dụ: C:\Program Files\PTC\Creo 6.0.0.0\Common Files\text\protk.dat).
Khới động lại Creo, tìm đến Tools menu - Simscape Multibody Link option. Trong Pro/ENGINEER Wildfire, Tìm Simscape Multibody Link menu. Nếu thấy trong Option, bạn đã có thể exporting các vật lắp trong Creo Parametric.
Nguyen VG.
https://www.facebook.com/EngineeringGT/
https://www.youtube.com/channel/UC2ml5udE8hmeZhkUc8X37Gw?view_as=subscriber
 

Đang diễn ra: Cuộc thi thiết kế "Elite Product Designers 2020" trên MES LAB

#2
Cảm ơn bài chia sẻ của bạn. Cho mình hỏi chút là cách cài đặt trên có dùng được với phiên bản Creo 4.0 hoặc thấp hơn không
 
Top