Mesh Volume và PreCast trong phần mềm ProCast

Ðề: Mesh Volume và PreCast trong phần mềm ProCast

bạn có thể dùng visual mesh 7.5 đi kèm của hãng ESI group nếu không bạn điều chỉnh phân giải màn hình lên sẽ thấy nút test đúng theo bài hướng dẫn trong pro cast bị lấp đi do phân giải màn hình nhỏ cái này mình gặp rồi(nhưng chỉ có xp mới hiện đc win 7 thì không tăng phân giải lớn quá đc chắc do nó auto kích thước màn hình) bản từ 2011 trở đi thì phải có visual mesh hỗ trợ hiển thị kết quả
 
Top