Resource icon

[MESTV] - Cẩm nang phát triển sản phẩm - MES LAB - Chương 4: Phát triển Ý tưởng và Concept 2023-01-04

No permission to download

Meslab Docs

Active Member
Moderator
Meslab Docs submitted a new resource:

[MESTV] - Cẩm nang phát triển sản phẩm - MES LAB - Chương 4: Phát triển Ý tưởng và Concept - Bài giảng

Xây dựng ý tưởng và concept sản phẩm giúp gia tăng sự hấp dẫn ở các sản phẩm nhằm kích thích nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên bất kỳ ý tưởng hay concept sản phẩm nào đều không tự nhiên mà có, nó là cả một quy trình một giai đoạn để có thể xây dựng lên sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Và ở trong bài giảng này chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về xây dựng ý tưởng và concept

Các bạn hãy xem chi tiết bài giảng ở video dưới đây :
Read more about this resource...
 
Top