Mối quan hệ giữa độ dẻo PHR và độ cứng của vâạ liệu

#1
Mình có một vật liệu nhựa PVC theo phương pháp kiểm tra ASTM D2240 thì đạt độ cứng cấp A (Hardness Shore A): 93.
Minh muốn hỏi, nếu qui đổi sang độ dẻo PHR thì vật liệu này tương ứng với độ dẻo là bao nhiêu? Bạn nào biết cách qui đổi giữa hai đại lượng này, xin chi mình giúp với.
 

Thành viên đang online

Top