Mô đun HxGN MineEnterprise cho doanh nghiệp mỏ

Author
Mô-đun HxGN MineEnterprise cung cấp khả năng làm phong phú và trực quan hóa các tập dữ liệu phổ biến được thu thập từ thực địa. Nó chuyển đổi với nền tảng từ đơn giản là một công cụ báo cáo thành một giải pháp quản lý vận hành. Mỗi mô-đun được bán riêng và có thể được mua theo yêu cầu.Tính năng và lợi ích
• Nền tảng kết nối mọi người, quy trình và vận hành hệ thống trong một
• Giao diện duy nhất và nhất quán cho tất cả người dùng kết nối với các giải pháp Hexagon và sử dụng dữ liệu
• Các hoạt động được trao quyền để kiểm soát dữ liệu của họ và biến nó thành các gói thông tin có thể hành động
• Kho lưu trữ dữ liệu trung tâm được xây dựng với mục đích để theo dõi các dự án tồn tại của mỏ
• Giá trị kinh doanh từ đầu đến cuối nhận được từ các khoản đầu tư hệ thống chính, chẳng hạn như hệ thống quản lý đội xe
• Sử dụng đơn giản, dễ cài đặt, dễ bảo trì
• Giải pháp theo quy mô như doanh nghiệp của bạn; chỉ mua những gì bạn cần hôm nay nhưng sở hữu nền tảng sẵn sàng cho ngày mai
• Khả năng thực hiện tính nhất quán và chính thức hóa các hoạt động của các dịch vụ công nghệ cơ bản được thực hiện bởi mọi hoạt động
• Đảm bảo giá trị của thông tin đội xe tiếp tục vượt qua việc điều phối và kiểm soát khoảng thời gian ngắn, nhưng có thể được thực hiện trên toàn bộ doanh nghiệp
• Các kỹ sư và nhà địa chất dành ít thời gian hơn để thu thập dữ liệu và nhiều thời gian hơn để phân tích dữ liệu
• Nguồn dữ liệu thật duy nhất, có thể truy cập được trong toàn bộ doanh nghiệp
• Khả năng sử dụng thông tin tại trường
• Quy trình làm việc được sắp xếp hợp lý và giao tiếp giữa các bộ phận
 
Last edited:
Top