Video Mô phỏng chuyển động trên sơ đồ mạch thủy lực

đánh giá video

  • tốt

    Votes: 0 0,0%
  • không tốt

    Votes: 0 0,0%

  • Total voters
    0
  • Poll closed .
#1
Mô phỏng chuyển động trên sơ đồ mạch thủy lực

mô phỏng thủy lực mở van đĩa ở chế độ tự động, mô phỏng thủy lực mở van đĩa ở chế độ tự động ( open butterfly valve automatically ) trên sơ đồ thiết kế mạch thủy lực giúp các bạn tham khảo để thiết kế sơ đồ điều khiển thủy lực đóng mở các loại van, các bạn sinh viên, nhân viên vận hành nhà máy thủy
điện hiểu rõ hơn nguyên lý làm việc của các phần tử trong sơ đồ để bố tri thiết kế sơ đồ thủy lực điều khiển đóng mở van, cửa van....thao tác ở các chế độ khác nhau.

Đăng ký theo dõi để cập nhật những video tiếp theo link: đây
xem video mô phỏng đóng van đĩa ở chế độ tự đông ( close butterfly valve automatically)
link:here


xem video mô phỏng mở van đĩa ở chế độ bằng tay (butterfly valve)
link:here


xem video mô phỏng mở van đĩa ở chế độ tự động (open automatically)
link:here


trang tham khỏa tài liệu và download phần mềm kỹ thuật
link:here
 

Thành viên đang online

Top