Mô phỏng các chi tiết đúc

Author
xin hỏi mọi người trong box này có ai biết và sử dụng thành thạo một phần mềm mô phỏng đúc nào không? Nếu có thì viết bài đi chia sẻ cùng anh em với. Mỉnh thấy nhu cầu mô phỏng rất ớn nhưng chưa thây mọi người thảo luận nhiều. Mình cũng đang mày mò phần Procast 2010 rất mong anh em thảo luận và chia sẻ!
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Top