Mô phỏng sức bền, tính chịu lực của vật liệu epoxy, composite, fiberstone

Author
Chào mọi người, hiện tại em đang làm các sản phẩm bằng vật liêu mới như epoxy -composite- fiberstone, nhưng đag gặp vấn đề về tiín chịu lực cũng như tải trong của của vạt liệu, không biết ai có tài liệu nghiên cứu về những vật liệu này có thể cho em tham khảo hoặc chỉ em các phương pháp tính được không?/
Thanks diễn đàn
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Top