môđun đạo tạo nghề

#1
Với môđun đạo tạo nghề vừa được ban hành rất hay nhưng theo tôi thì phân bố thời gian giữa lý thuyết và thực hành chưa hợp lý như: bài 2 môđun 16 sử dụng các loại đồ gá thông dụng mà lý thuyết chỉ có 3 tiết mà yêu cầu bài quá cao, chớ học sinh hiện nay thì chất lượng quá thấp như diện tích hình tròn thì không biết đó nên việc áp dụng môđun này. bạn nào trong lĩnh vực dạy nghề có thể cho mình liên hệ với nhau để hổ trợ lẫn nhau trong công tác
 

Đang diễn ra: Cuộc thi thiết kế "Elite Product Designers 2020" trên MES LAB

Top