mọi người ơi sao em không thấy nó cài được về máy ạ, đến đoạn này bị ngắt, cũng không hiện phần mềm trên desktop nữa

Top