Mối quan hệ giữa ngôn ngữ APT và mã lệnh G-code

iPumpkin

<center><b>CAM Programmer</b></center>
Các phần mềm CAD/CAM sau khi lập trình gia công thì thường xuất ra ngôn ngử chuẩn APT, thường có dạng GO TO. Sau đó ứng với mổi máy CNC khác nhau ví dụ Fanuc, Makino...thì ngôn ngử chuẩn này được dịch ra G-Cod dạng NC Code - qua một trình biên dịch dử liệu gọi là Post-Processor.

Về Post Processor thì có 2 nhóm: 1 là IMS - một công ty chuyên viết ra Post và bán thương mại. 2 là Post do các phần mềm CAD/CAM tự phát triển.
 
Cậu này có phải học BK không? Cậu muốn tài liệu chuẩn nhất thì lên bộ môn công nghệ chế tạo máy của Trường ĐHBKHN mà xin các thầy nhất là các thầy dậy môn máy CNC
 

typhn167

New Member
Ðề: Mối quan hệ giữa ngôn ngữ APT và mã lệnh G-code

lên BKHN gặp thầy Tăng Huy phòng 214 C5 nhé. Ok
 
Top