Mời thảo luận Moldex3d R13

Ðề: Moldex3d R13

Bạn cần tài liệu phần module nào ??? Mình thấy phần Help trong Moldex3D cũng rất có ích, hoặc bạn có thể tham khảo thêm trên trang chủ của Moldex3D : http://www.moldex3d.com/en/. Có 1 số hướng dẫn thêm nằm trong thư mục ở ổ đĩa cài đặt, bạn có thể tìm theo đường dẫn : "C:/Moldex3D/R13.0/ReleaseNote.
 
Top