nhiên liệu trong động cơ đốt trong

caruto

New Member
#1
constantfool_engineK49
Xê tan C16H34 là một cacbuahydro no dạng mạch thẳng có tính tự cháy rất cao. Còn metylnaphtalin C11H10 là một cacbuahydro có dạng mạch vòng có kết cấu phân tử bền vững, do đó tính tự cháy rất kém. Để đánh giá tính tự cháy của dầu Diesel Người ta sử dụng một thông số dc gọi là số Xetan (Xe). Để xác định số Xe của một loại dầu Diesel, trên một động cơ thử nghiệm đặc biệt có thể thay đổi đc tỉ số nén, theo một quy trình nhất định , người ta thử nghiệm động cơ với dầu Diesel này. Sau đó, người ta tiến hành thử nghiệm tương tự với hỗn hợp gồm Xetan và metylnaphtalin gọi là nhiên liệu so sánh. Thành phần của Xetan trong hỗn hợp so sánh được điều chỉnh cho đến khi tính tự cháy của hai loại nhiên liệu thử nghiệm là tương đương. Khi đó thành phần Xetan tính theo % hỗn hợp so sánh đc coi là số Xe cần xác định của dầu Diesel.
Rõ ràng, số Xe càng lớn thì tính tự cháy của nhiên liệu càng cao và ngược lại. Đối với Xetan, Xe =100; còn đối với metylnaphtalin Xe=0. Dầu Diesel thông dụng có số Xe nằm trong khoảng 35-55.
Ngược lại với dầu Diesel yêu cầu tính tự cháy cao, đối với động cơ xăng đánh lửa bằng buzi tính tự cháy (tính kích nổ) lại là tác nhân có hai. Xăng yêu cầu phải có tính chống kích nổ đảm bảo.
Isooctan C8H18 có kết cấu phân tử dạng mạch vòng nên rất bền vững, có tính chống kích nổ cao. Để đánh giá tính chống kích nổ của xăng người ta sử dụng một thông số đc gọi là sô octan (O) Một hỗn hợp của Isooctan với Heptan C7H16 một cacbuahydro no mạch thẳng được dùng làm nhiên liệu so sánh với cách thức tương tự trên. Với Isooctan, O = 100; còn với heptan O = 0. Loại xăng nào có trị số Octan càng cao tính chống kích nổ càng lớn. Xăng otto thông thường có giá trị số octan trong khoảng 80-100. Hiện nay trên thị trường nước ta phổ biến 3 loại xăng sx theo tiêu chuẩn ASTM cuẩ Mỹ là MOGAS 90; 92 và 95 với các thông số chính : số octan tương ứng là 90;92 và 95.
Quan hệ giữa số Xe và O đc biểu diễn bằng công thức thực nghiệm sau :
O = 120 – 2Xe
 
#2
Ðề: nhiên liệu trong động cơ đốt trong

cho em hỏi
nhưng xe hiện nay ,có ti số nén cao đòi hỏi xài xăng a95
mà sao nhà san xuất vẫn cho xài xăng 92
vẫn ok
thank nha anh em
:41:
 
Top