nhiệt luyện thép SCH19, SCH21,SCH22

  • Thread starter chim sưng
  • Ngày mở chủ đề
C

chim sưng

Author
Em chào anh chị em đang tìm hiểu về phương pháp nhiệt luyện thép chịu đúc chịu nhiệt austennit. Anh chị nào có tài liệu gì nghiên cứu về phương pháp nhiệt luyện đó ko ạ.
 
Top