nhờ các tiền bối giúp e bt vẽ đt hàm số bậc 2

Ðề: nhờ các tiền bối giúp e bt vẽ đt hàm số bậc 2

chào bạn,
bạn thử dùng lệnh này
x = -10:0.1:10

nghĩa là x chạy từ -10 đến 10, mỗi bước 0.1 thì vẽ một điểm


regards,
tĩnh
 
Ðề: nhờ các tiền bối giúp e bt vẽ đt hàm số bậc 2

Hi, nếu bạn không muốn có giá trị cụ thể bạn có thể dùng symbolic tool, code như sau:
syms x y
y=a*(x^2)+b*x+c %a b c là các số cụ thể bạn nhé
ezplot(x,y)

 
Ðề: nhờ các tiền bối giúp e bt vẽ đt hàm số bậc 2

Theo mình bạn có thể tự giới hạn khoảng chạy của x bằng cách giải phương trình bậc 2: ax^2+bx+c=0, sau đó lấy các giá trị của x xung quanh các nghiệm đó. Và lúc biểu diễn hình vẽ thì bạn biểu diễn các điểm nghiệm (các điểm nghiệm đó là giao của Oy và đồ thị bậc 2 đó)
 
Top