nhờ giúp đỏ drafting in catia

Author
Ðề: nhờ giúp đỏ drafting in catia

các bác cho em hỏi , 1 co 1 file part và em đã xuất nó sang bản vẽ 2D bằng drafting, nhưng bay giờ em muốn đồi ten bản vẽ part và cả drafting nữa , như vậy khi đổi tên thi em chỉnh sửa ở file part thi ở dràting lại không update được nữa, các bác giúp em với. thanks
 
Ðề: nhờ giúp đỏ drafting in catia

các bác cho em hỏi , 1 co 1 file part và em đã xuất nó sang bản vẽ 2D bằng drafting, nhưng bay giờ em muốn đồi ten bản vẽ part và cả drafting nữa , như vậy khi đổi tên thi em chỉnh sửa ở file part thi ở dràting lại không update được nữa, các bác giúp em với. thanks
Bạn chỉnh lại đường link cho bản drafing. Bạn hãy làm như video sau:
http://youtu.be/wi21MPiQ_oU
 
Last edited:
Author
Ðề: nhờ giúp đỏ drafting in catia

các bac cho em hoi ghi kí hiệu ren hệ inh trong catia với, phần drafting đó ạ, các các cho em hỏi thêm là khi chúng ta tạo ren bằng lệnh hole , em muốn người xem đọc được thông số em vừa tạo mà không phải xem lại bược trước đó( ví dụ như hiện thông số hay hình ảnh ) bác nào biết giúp em với
 
Author
Ðề: nhờ giúp đỏ drafting in catia

các bác cho em hỏi trong môi trường part desig em tạo 1 lỗ rồi em dùng lệnh circular pattem chúng thành nhiều lỗ, khi sang môi trường drafting thì lại không thể hiện được đường tâm đi qua lỗ này , các bác giúp em với, nếu được mong các bác chỉ thêm giúp em cách đo lỗ oval hay elip tròng drafting voiqs a, thanks
 
Ðề: nhờ giúp đỏ drafting in catia

các bác cho em hỏi trong môi trường part desig em tạo 1 lỗ rồi em dùng lệnh circular pattem chúng thành nhiều lỗ, khi sang môi trường drafting thì lại không thể hiện được đường tâm đi qua lỗ này , các bác giúp em với, nếu được mong các bác chỉ thêm giúp em cách đo lỗ oval hay elip tròng drafting voiqs a, thanks
Bản chất lệnh circular pattem là sẽ giữ nguyên tính chất, đặc tính của lỗ (chẳng hạn như lỗ ren, lỗ trơn...vv...). Còn việc thể hiện đường tâm hay không là do bạn cài đặt chế độ hiển thị trong môi trường Drafing.
 
Author
Ðề: nhờ giúp đỏ drafting in catia

các bác cho e hỏi trong drating khi ta chon chế độ tắt update bàng lệnh isolate . muốn phục hồi lại thi làm như thế nào nhỉ( cho update link lại ) mong các bác chỉ giúp
 
Ðề: nhờ giúp đỏ drafting in catia

Isolate có nghĩa là tách đối tượng thành một đối tượng độc lập nên nó không phải là lệnh tắt update(mà lệnh update không tác động được đến đối tượng nữa). Sau khi Isolate thì không thể phục hồi lại các quan hệ đã có trước đó.
 
Author
Ðề: nhờ giúp đỏ drafting in catia

các bác cho em hỏi khi ghi kích thuocs, có kích thuớc ( (dường kích thươc) em có thể di chuyển xa gần đối với chi tiết được bằng cách là nắm vào nó rồi kéo ra kéo vào, nhưng cũng có một số kích thước em không thể di chuyển được(dặc biệt là sau khi đã chỉnh đọ lơn của tex và một số tùy chỉnh khác). mong các bác chi giúp em thanks
 
Author
Ðề: nhờ giúp đỏ drafting in catia

các bác cho em hỏi khi em ghi kích thước , em muốn di chuyển xa gần với chi tiết bằng cách là nắm vào kích thước đó kéo vào, kéo ra. Nhưng cũng có lúc không thể di chuyển được. Cách bác giúp em với( em muốn di chuyển kích thước)
 
Top