Xin hỏi nhông 40B và nhông 50B

ngochoi

<center>Thành viên<c/enter>
Ðề: nhông 40B và nhông 50B

40B = có bước xích 12.7mm
50B = có bước xích 15.8mm
 

ngochoi

<center>Thành viên<c/enter>
Ðề: nhông 40B và nhông 50B

60B = có bước xích 19.05mm
50B = có bước xích 25.40mm
 
Author
Ðề: nhông 40B và nhông 50B

bạn cho mình xin tài liệu, hoặc bảng tra nhông- bước xích được không? mình tìm mà khó quá
 
Top