Parameter của Fanuc

Discussion in 'Máy công cụ CNC' started by CNC Vietnam, Oct 2, 2008.

 1. CNC Vietnam

  CNC Vietnam New Member

  Joined:
  Dec 21, 2007
  Messages:
  92
  Likes Received:
  1
  Chào các bạn , mình nghĩ mọi người trong đây đều dùng qua nhiều máy CNC , mình lập chủ đề này vì parameter của máy nó liên quan đến nhiều thứ , ví dụ có máy phay 6M kg có G54 , máy tiện kg chạy được G76 , máy kg hiển thị phần đếm sản phẩm ( phía dưới màn hình ) máy phay chạy G10 kg được .......... còn nhiều cái khác nửa đều liên quan đến parameter máy , mong mọi người ủng hộ nha
   
 2. CNC Vietnam

  CNC Vietnam New Member

  Joined:
  Dec 21, 2007
  Messages:
  92
  Likes Received:
  1
  Đây là phần para của máy model 6 , mong các bạn cho ý kiến nha

  PARAM_INFO BIT_NO DESCRIPTN KEY
  PARAM 000 1 T/M CIRC. INTER BY RAD.
  PARAM 000 2 T/M ADD 16 OFFSETS MEMORY
  PARAM 000 4 T/M CSS B (ANOLOG OUTPUT)
  PARAM 000 5 T/M G20/G21 SWITCHING (INCH/METRIC)
  PARAM 000 6 T/M REF. POINT RET'N (2ND) 6M 0 RETURN B
  PARAM 000 7 T/M REF. POINT RET'N (1ST) 6M 0 RETURN A (MANUAL,G28
  PARAM 001 0 T/M G90,92/94 CYCLES 6M ADDITIONAL AXIS @SIM CONTROL
  PARAM 001 1 T/M AUTO TOOL COMP. 6M ADDITIONAL AXIS CONTROL
  PARAM 001 2 T/M CHAM. AND CORNER RADIUS.6M SIM. 3 AXIS CONTROL
  PARAM 001 3 T/M TOOL NOSE COMP. (RAD). 6M CUTTER COMP C
  PARAM 001 5 T/M MULTI CYCLES. 6M S2/4-DIGIT BCD
  PARAM 001 6 T/M M.P.GENERATOR
  PARAM 002 0 T/M AUTO ACCEL/DECEL. FOR FEED
  PARAM 002 1 T/M STORE STROKE LIMITS 2 AND 3
  PARAM 002 2 T/M RADIUS PROGRAMMING 6M F1 DIGIT FEED
  PARAM 002 3 T/M STORE STROKE LIMIT 1
  PARAM 002 5 T/M ** TAPE INTERFACE
  PARAM 002 6 T/M INCREMENTAL OFFSETS
  PARAM 003 1 T/M G10 OPTION 6M OFFSET DATA FROM TAPE
  PARAM 003 3 T/M ** ISO INPUT
  PARAM 003 4 T/M CLOCK DISPLAY 6M RUN HOUR DISPLAY
  PARAM 003 5 T/M RAPID TRAVERSE OVERRIDE
  PARAM 003 7 T/M PC MODEL B.
  PARAM 300 0 T MACRO A OPTION
  PARAM 300 1 T MACRO B OPTION
  PARAM 300 2 T RESTART IN PROGRAM
  PARAM 300 3 T G31 SKIP (NO MOTION)
  PARAM 300 4 T AUTO CO-ORD. SETTING.
  PARAM 300 7 T ADDN. BLOCK DELETE
  PARAM 301 1 T/M MESS DISPLAY.6M EXTERNAL DATA I/P, ALARM MSG
  PARAM 301 2 T/M 80/320M MEMORY (PART PROGRAM STORAGE) 6M 125 PGM
  PARAM 302 1 T/M VAR. LEAD THREADCUTTING 6M G60-UNIDIRECTION POSN
  PARAM 302 2 T DIRECT I/P OFFSET VALUE
  PARAM 302 3 T MIRROR IMAGE.
  PARAM 302 6 T WORK CO-ORDINATE SETTING
  PARAM 302 7 T OFFSET VALUE COUNTER I/P
  PARAM 304 2 T TOOL WEAR/GEOM.
  N0100 T/M SOME OPTIONS REQUIRE ADDN PROMS-MACRO
  N0090 T/M SOME OPTIONS REQUIRE ADDN PROMS-TOOL WEAR/GEOM.
  N0110 T/M BOARDS- MEMORY OPTIONS
  N0019 T SETTING PARAMETER
  N0020 T/M 1)PARAMETER WRITE ENABLE SWITCH "ON"
  N0021 T MODE SWITCH TO "MDI" OR ESTOP STATE
  N0015 TO CLEAR MEMORY POWER ON 'O'AND 'DELETE'KEYS
  N0022 T HAND LOAD PARAMETERS 0- 4
  N0023 T HAND LOAD PARAMETERS 300-302
  N0024 T HAND LOAD PARAMETERS 310-313
  N0025 T HAND LOAD PARAMETERS 340-341
  PARAM 000 0 6M CIRCULAR INTERPOLATION STD G02 G03
  PARAM 000 3 6M SPINDLE SPEED 12 BIT OUTPUT CSS A
  PARAM 001 4 6M CUTTER COMPENSATION B
  PARAM 001 7 6M TWO DIGIT DESIGNATORS T2/T4 TOOL FUNCTIONS
  PARAM 002 7 6M EXTERNAL DECELERATION
  PARAM 003 2 6M HELICAL INTERPOLATION
  PARAM 002 4 6M THREADING AND SYNCROUS FEED
  PARAM 003 0 6M PART PROGRAM CHECKING
  PARAM 003 6 6M STORED PITCH ERROR COMPENSATION
  PARAM 004 0 M TOOL LENGTH COMP. (G43,G44,G49)
  PARAM 004 1 M TOOL OFFSET (G45,G48)
  PARAM 004 2 M CANNED CYCLES B (G73,G74,G80-G89)
  PARAM 004 3 M CANNED CYCLES A (G80,G81,G83,G84,G85,G86,G89)
  PARAM 004 4 M CIRCULAR CUTTING
  PARAM 004 6 M SND AUXILARY FUNCTIONS B-CODE 3 DIDGITS
  PARAM 004 7 M REMOTE TYPE POSITION DISPLAY
  PARAM 005 0 M EXTERNAL WORK NO. SELECT
  PARAM 005 1 M
  PARAM 005 2 M
  PARAM 005 3 M TURRET INDEXING FUNCTIONS
  PARAM 005 4 M FT CENTRE H ATC SPECIAL ATTACHMENT
  PARAM 005 5 M FT CENTRE D/E ATS SPECIAL ATTACHMENT
  PARAM 005 6 M ROBOT INTERFACE
  PARAM 005 7 M NIBBLING CYCLE (WOODPECKER)
  N0009 CONTROL
  N0011
  N0016
  PARAM 004 5 M SCALE FUNCTIONS ()
  N0026 ** CHECK SETTING DATA ISO/EIA ETC. **
  N0026 T/M

  PARAM 300 6 M 3RD/4TH REFERENCE POINT RETURN
  PARAM 300 5 M TOOL LIFE MANAGEMENT CONTROL
  PARAM 301 0 M AUTOMATIC OVERRIDE
  PARAM 302 0 M WORK COORINATE SYSTEM SETTING - G54-G59
  PARAM 000 1 T/M CIRC. INTER BY RAD.
  PARAM 000 2 T/M ADD 16 OFFSETS MEMORY
  PARAM 000 4 T/M CSS B (ANOLOG OUTPUT)
  PARAM 000 5 T/M G20/G21 SWITCHING (INCH/METRIC)
  PARAM 000 6 T/M REF. POINT RET'N (2ND) 6M 0 RETURN B
  PARAM 000 7 T/M REF. POINT RET'N (1ST) 6M 0 RETURN A (MANUAL,G28
  PARAM 001 0 T/M G90,92/94 CYCLES 6M ADDITIONAL AXIS @SIM CONTROL
  PARAM 001 1 T/M AUTO TOOL COMP. 6M ADDITIONAL AXIS CONTROL
  PARAM 001 2 T/M CHAM. AND CORNER RADIUS.6M SIM. 3 AXIS CONTROL
  PARAM 001 3 T/M TOOL NOSE COMP. (RAD). 6M CUTTER COMP C
  PARAM 001 5 T/M MULTI CYCLES. 6M S2/4-DIGIT BCD
  PARAM 001 6 T/M M.P.GENERATOR
  PARAM 002 0 T/M AUTO ACCEL/DECEL. FOR FEED
  PARAM 002 1 T/M STORE STROKE LIMITS 2 AND 3
  PARAM 002 2 T/M RADIUS PROGRAMMING 6M F1 DIGIT FEED
  PARAM 002 3 T/M STORE STROKE LIMIT 1
  PARAM 002 5 T/M ** TAPE INTERFACE
  PARAM 002 6 T/M INCREMENTAL OFFSETS
  PARAM 003 1 T/M G10 OPTION 6M OFFSET DATA FROM TAPE
  PARAM 003 3 T/M ** ISO INPUT
  PARAM 003 4 T/M CLOCK DISPLAY 6M RUN HOUR DISPLAY
  PARAM 003 5 T/M RAPID TRAVERSE OVERRIDE
  PARAM 003 7 T/M PC MODEL B.
  PARAM 300 0 T MACRO A OPTION
  PARAM 300 1 T MACRO B OPTION
  PARAM 300 2 T RESTART IN PROGRAM
  PARAM 300 3 T G31 SKIP (NO MOTION)
  PARAM 300 4 T AUTO CO-ORD. SETTING.
  PARAM 300 7 T ADDN. BLOCK DELETE
  PARAM 301 1 T/M MESS DISPLAY.6M EXTERNAL DATA I/P, ALARM MSG
  PARAM 301 2 T/M 80/320M MEMORY (PART PROGRAM STORAGE) 6M 125 PGM
  PARAM 302 1 T/M VAR. LEAD THREADCUTTING 6M G60-UNIDIRECTION POSN
  PARAM 302 2 T DIRECT I/P OFFSET VALUE
  PARAM 302 3 T MIRROR IMAGE.
  PARAM 302 6 T WORK CO-ORDINATE SETTING
  PARAM 302 7 T OFFSET VALUE COUNTER I/P
  PARAM 304 2 T TOOL WEAR/GEOM.
  N0100 T/M SOME OPTIONS REQUIRE ADDN PROMS-MACRO
  N0090 T/M SOME OPTIONS REQUIRE ADDN PROMS-TOOL WEAR/GEOM.
  N0110 T/M BOARDS- MEMORY OPTIONS
  N0019 T SETTING PARAMETER
  N0020 T/M 1)PARAMETER WRITE ENABLE SWITCH "ON"
  N0021 T MODE SWITCH TO "MDI" OR ESTOP STATE
  N0015 TO CLEAR MEMORY POWER ON 'O'AND 'DELETE'KEYS
  N0022 T HAND LOAD PARAMETERS 0- 4
  N0023 T HAND LOAD PARAMETERS 300-302
  N0024 T HAND LOAD PARAMETERS 310-313
  N0025 T HAND LOAD PARAMETERS 340-341
  PARAM 000 0 6M CIRCULAR INTERPOLATION STD G02 G03
  PARAM 000 3 SPINDLE SPEED 12 BIT OUTPUT CSS A
  PARAM 001 4 6M CUTTER COMPENSATION B
  PARAM 001 7 6M TWO DIGIT DESIGNATORS T2/T4 TOOL FUNCTIONS
  PARAM 002 7 6M EXTERNAL DECELERATION
  PARAM 003 2 6M HELICAL INTERPOLATION
  PARAM 002 4 6M THREADING AND SYNCROUS FEED
  PARAM 003 0 6M PART PROGRAM CHECKING
  PARAM 003 6 6M STORED PITCH ERROR COMPENSATION
  PARAM 004 0 M TOOL LENGTH COMP. (G43,G44,G49)
  PARAM 004 1 M TOOL OFFSET (G45,G48)
  PARAM 004 2 M CANNED CYCLES B (G73,G74,G80-G89)
  PARAM 004 3 M CANNED CYCLES A (G80,G81,G83,G84,G85,G86,G89)
  PARAM 004 4 M CIRCULAR CUTTING
  PARAM 004 6 M SND AUXILARY FUNCTIONS B-CODE 3 DIDGITS
  PARAM 004 7 M REMOTE TYPE POSITION DISPLAY
  PARAM 005 0 M EXTERNAL WORK NO. SELECT
  PARAM 005 1 M
  PARAM 005 2 M
  PARAM 005 3 M TURRET INDEXING FUNCTIONS
  PARAM 005 4 M FT CENTRE H ATC SPECIAL ATTACHMENT
  PARAM 005 5 M FT CENTRE D/E ATS SPECIAL ATTACHMENT
  PARAM 005 6 M ROBOT INTERFACE
  PARAM 005 7 M NIBBLING CYCLE (WOODPECKER)
  N0009 CONTROL
  N0011
  N0016
  PARAM 004 5 M SCALE FUNCTIONS ()
  N0026 ** CHECK SETTING DATA ISO/EIA ETC. **
  N0026 T/M

  PARAM 300 6 M 3RD/4TH REFERENCE POINT RETURN
  PARAM 300 5 M TOOL LIFE MANAGEMENT CONTROL
  PARAM 301 0 M AUTOMATIC OVERRIDE
  PARAM 302 0 M WORK COORINATE SYSTEM SETTING - G54-G59
   
  Doan Minh Duc likes this.
 3. Liễu Ngân Đình

  Liễu Ngân Đình Điều hành viên

  Joined:
  Sep 13, 2007
  Messages:
  1,713
  Likes Received:
  15
  Chịu luôn!
  Nói chung đụng đến Parametter là vấn đề khá đơn giản nhưng lại phức tạp vì nó Dài và ứng dụng cho mỗi máy có những điểm khác biết đáng kể dù 2 máy giống hệt nhau.
  Vì vậy nó chỉ có tính tương đối.
  Quả thực là để phục hồi máy cũ là cần những thông số này nhưng rất khó phổ cập vì nó chỉ được dùng cho rất ít người hoạt động trong lĩnh vực sửa máy. Đôi khi nó là Cẩm nang sửa máy của mỗi người và không dễ gì lộ cho người khác biết.

  Mục này Hay nhưng khó đi vào thực tiễn lắm.
   
 4. CNC Vietnam

  CNC Vietnam New Member

  Joined:
  Dec 21, 2007
  Messages:
  92
  Likes Received:
  1
  Cảm ơn bác đã quan tâm đến mục này , mình thường xuyên gặp phải nhiều người xài máy nhưng trục trặc kỹ thuật về phần này , may mắn gặp thợ tốt thì họ mở dùm para , còn kg họ phán rằng phải nâng cấp máy , đơn giản như khi chạy G54 có người muốn dùng hàm G10 chạy để dể can thiệp vào tọa độ nhưng kg được , thật ra nó lại nằm trong phần option của Fanuc , mà phần này Fanuc lại kg công bố , hoặc máy chạy 2/5D chứ kg chạy được 3D v v......, mong rằng có nhiều người quan tâm hơn
   
 5. KST

  KST New Member

  Joined:
  Jun 20, 2008
  Messages:
  123
  Likes Received:
  1
  Từ trước tới nay trước khi dọc 1 máy nào đó tôi thường backup toàn bộ parameter, macro, hệ trục tọa độ và allprogram đem cất, khi nào lỡ sau này dọc loạn xà ngầu lên thì lại lôi những dữ liệu backup này ra để trả về vị trí cũ. Tuy rằng sách của Fanuc soạn ra có viết đầy đủ hướng dẫn về các công cụ này, nhưng chỉ đọc suông không thì cũng không thấm thía gì đâu, thực tế phải dọc thử để thấy sự khác biệt của nó mới hiểu sâu được. Mặt khác, maker cũng cảnh báo người sử dụng không nên dọc mấy cái parameter này.
   
 6. namnp2007

  namnp2007 Member

  Joined:
  Aug 29, 2008
  Messages:
  837
  Likes Received:
  7
  Thực ra mấ cái option của fanuc là bị tính tiền hết cả đấy( mình trả tiền xong xuôi, nó gửi mail cho mình mỗi cái mã để mở). Còn option nào có hay không lại phụ thuộc vào maker, khi nó mua controler từ Fanuc. Trong bộ điều khiển chỉ những thành phần nào có đánh dấu Standart thì đương nhiên có thôi. Ví dụ như G55, G56.v.v... cũng là option cả đấy.
   
 7. CNC Vietnam

  CNC Vietnam New Member

  Joined:
  Dec 21, 2007
  Messages:
  92
  Likes Received:
  1
  Vì vậy mình mới lập chủ đề này để các bạn nào có thắc mắc hoặc có kinh nghiệm gì trao đổi với nhau , có người có máy phay model O nhưng kg truyền được DNC ( trên panel kg có moded DNC ), kêu thợ lại họ bảo phải có card truyền như máy model 6 thì mới truyền được , cái này thì pó tay luôn vì thật ra máy model O có hỗ trợ phần này , phải tốn vài triệu để sắm card truyền thì đau ruột quá phải kg
   
 8. lkh

  lkh New Member

  Joined:
  Oct 13, 2008
  Messages:
  6
  Likes Received:
  0
  Không cần phải dùng card truyền.
  Đối với các loại máy xử dụng hệ điều hành FANUC OM đều có thể truyền DNC trực tiếp từ ngõ RS232C được cả.
   
 9. lkh

  lkh New Member

  Joined:
  Oct 13, 2008
  Messages:
  6
  Likes Received:
  0
  Tại sao phải mất tiền như vậy?
  Thực tế, hầu hết các option này đã có trong ROM của hệ điều hành.
   
 10. CNC Vietnam

  CNC Vietnam New Member

  Joined:
  Dec 21, 2007
  Messages:
  92
  Likes Received:
  1
  Vẫn biết là vậy vì mình đã bị trước rồi , khi mua máy thì bị thợ vẽ , đến khi tình cờ gặp người bạn học cũ họ nói sao máy mình xài gì kỳ vậy máy của tui đâu có xài như vầy đâu thì mới biết, nên mình lập chủ đề này với mục đích là để các bạn nào đang xử dụng máy có kinh nghiệm hoặc thợ sửa chữa máy có lòng tốt họ giúp đở mọi người trong diển đàn này ,
   
 11. lkh

  lkh New Member

  Joined:
  Oct 13, 2008
  Messages:
  6
  Likes Received:
  0
  Nếu bạn để ý thì vùng optional parameter có 1 qui định. Nếu bit = 1 thì option sẽ được mở. Như vậy một cách thủ công, bạn có thể mở option như sau:
  1. Sao lưu toàn bộ parameter của máy.
  2. Thử thay đổi những bit = 0 --> 1.
  3. Kiểm tra lại option mình mong muốn đã mở chưa?
  4. Nếu đã mở được option --> OK; nếu không quay lại bước 2.
  5. Nếu có sự cố thì nạp lại parameter cũ.
  Đương nhiên, có cách để tìm được các option này bằng cách dịch ngược Assembler bộ ROM của máy.
  Nếu thật sự bạn cần mở option cho máy của bạn thì tôi sẽ cung cấp (free).
   
 12. CNC Vietnam

  CNC Vietnam New Member

  Joined:
  Dec 21, 2007
  Messages:
  92
  Likes Received:
  1
  Mình chỉ nêu lên cho mọi người thôi , mong rằng có bạn nào am hiểu về phần này thì gởi bài lên cho mọi người và việc làm này kg vì lợi ích riêng của mình , mong bạn thông cảm ,
   
 13. Lâm Văn Bền

  Lâm Văn Bền New Member

  Joined:
  Nov 3, 2008
  Messages:
  9
  Likes Received:
  0
  Anh vui lòng chỉ em vấn đề này với , em đang xài con tiện Takisawa Fanuc 3T , có bộ counter để đếm sản phẩm , nằm trên panel nhưng bị hư và mua kg có , thấy máy của thằng bạn nó có phần đếm này nhưng nằm luôn trong màn hình ở phía dưới màn hình khi lật qua trang tọa độ , anh có biết phần này mở ở đâu kg vui lòng chỉ giúp em với
  Cảm ơn trước nha
   
 14. KST

  KST New Member

  Joined:
  Jun 20, 2008
  Messages:
  123
  Likes Received:
  1
  Tặng mấy bác 2 cuốn parameter manual của Fanuc:
  1)FANUC Series 16i/18i/160i/180i/160is/180is-MODEL B PARAMETER MANUAL
  http://rapidshare.com/files/161863508/B-63530EN_03.pdf.html

  2)FANUC Series 16i/160i-LB PARAMETER MANUAL
  http://rapidshare.com/files/161861708/B-63670EN_02.pdf.html

  Do Fanuc bị thất thoát nhiều thu nhập vì khách hàng tự cài đặt lại option trong máy nên những đời máy sau này đều bị khóa phần cài option lại, phải download key từ Fanuc về(sau khi thanh toán chi phí mở option) mới cài đặt parameter mở option được. Các đời máy cũ ở VN có lẽ vẫn chưa bị khóa kiểu này.
   
 15. Lâm Văn Bền

  Lâm Văn Bền New Member

  Joined:
  Nov 3, 2008
  Messages:
  9
  Likes Received:
  0
  Bạn CNC Vietnam đi đâu mất rồi mà kg thấy hồi âm giúp em vậy , nếu có ai biết vui lòng chỉ giúp em với, cảm ơn nhiều
   
 16. KST

  KST New Member

  Joined:
  Jun 20, 2008
  Messages:
  123
  Likes Received:
  1
  Last edited: Nov 10, 2008
  Sử dụng M26 thử xem!
  Con Fanuc 3T này có phần đếm hay không thì tôi không rõ lắm, nhưng nếu nó không có thì mình vẫn có thể lập được bằng cách cộng dồn giá trị "1" vào một biến số nào đó khi kết thúc chương trình.
  Chẳng hạn như sử dụng biến số #100 để cài đặt counter đếm sản phẩm.
  Sau cuối chương trình thêm dòng lệnh:
  G65H02P#100Q#100R1(Cần kiểm tra lại xem lệnh này có chính xác không nhé, tháng trước tôi có đụng Fanuc 3T nên viết lại theo trí nhớ thôi)
  Chú ý: biến số hàng 100 sẽ bị reset khi tắt máy, biến số hàng 500 thì không bị reset, tùy mục đích kiểm soát số lượng sản phẩm mà bác sử dụng nhé!
   
 17. Lâm Văn Bền

  Lâm Văn Bền New Member

  Joined:
  Nov 3, 2008
  Messages:
  9
  Likes Received:
  0
  Cảm ơn bạn nhiều
  Nhưng hình như đâu có phức tạp vậy đâu , mình nghe nói mở trong paramet là nó hiển thị cái counter này phía dưới màn hình , khi đó máy chạy cứ đến M30 là nó tự động đếm là 1 , khi tắt nguồn mở máy lên lại kg bị xóa , chỉ khi nào mình xóa thì mới về zero
   
 18. KST

  KST New Member

  Joined:
  Jun 20, 2008
  Messages:
  123
  Likes Received:
  1
  Last edited: Nov 10, 2008
  Con Fanuc 3T có lẽ còn chào đời trước tôi nữa, chỉ mỗi việc tính toán cộng trừ nhân chia thôi mà phải dùng hàm số tùm lum nên tôi không biết là nó có sẵn chức năng đếm số sản phẩm gia công hay không?Nếu có thì bác dùng M26 chắc sẽ được(Vô MDI bấm lệnh này thử). Còn việc chỉnh parameter thì tôi bó tay vì cái máy chổ tôi nó đã quá cũ rồi, đụng vô phần hệ thống lỡ nó đổ bệnh là tôi đổ nợ.
  Bác mở phần parameter ra xem trong đó có parameter No.6711, 6712 và 6713 không?
  Nếu có thì cho tôi biết các giá trị cài đặt hiện tại thử xem có giúp gì được không?
   
 19. CNC Vietnam

  CNC Vietnam New Member

  Joined:
  Dec 21, 2007
  Messages:
  92
  Likes Received:
  1
  Last edited: Nov 10, 2008
  Bạn mở paramet line 997 bít 5 (đếm từ trái sang theo thứ tự 0-7 có 8 bít tất cả ) bật bít này lên 1 , nếu model O thì para 907 cũng bít 5 như vậy đó , muốn xóa counter trên màn hình khi chạy sản phẩm khác nhấn qua trang tọa độ máy nhấn P xong nhấn tiếp CAN
  Chúc vui
   
 20. Lâm Văn Bền

  Lâm Văn Bền New Member

  Joined:
  Nov 3, 2008
  Messages:
  9
  Likes Received:
  0
  Cảm ơn anh CNC nhiều , nhưng tự nhiên nó hiện luôn phần thời gian gia công ở phía dưới, vậy nếu em muốn reset thời gian thì nhấn nút nào vậy anh
   

Share This Page

Users Viewing Thread (Users: 0, Guests: 0)

Loading...