Phần mềm miễn phí hửu dụng cho nhân viên lập trình CAM (CNC machining)

iPumpkin

<center><b>CAM Programmer</b></center>
#1
MachiningCloud

Ứng dụng miển phí hửu ích cho nhân viên lập trình CAM chọn dao dao => chọn cán dao / collet => mô phỏng trong phần mềm CAM => chọn chế độ cắt S.F, ap, ae => download về mô hình 3D => collaborate, chia sẽ dữ liệu với phòng thu mua, phòng lập kế hoạch, phòng vật tư.

https://www.youtube.com/channel/UCg...n1sOqnz2DdgbsloLdpD6ZufUmFNu36UoLzBvLqLVUYE9I

https://www.machiningcloud.com/wp-c...ouXihUoFT2rgOxHymI9mZf-fTRH0fcobp7UzK7pYpU9sQ

https://www.facebook.com/Emuge-Franken-Vietnam-284696778758886/?modal=admin_todo_tour
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Lượt thích: umy

Thành viên đang online

Top