Xin hỏi Phần mềm NX 11.

#3
Nếu tạo mới một bản vẽ 2D mới thì chỉ có bước chọn khổ giấy. Sau khi chọn xong khổ giấy sẽ vào giao diện của NX drafting. Muốn thay đổi hướng nhìn Projection của khổ giấy đó thì nhấp chuột phải vào sheet và chọn Edit sheet. Kéo xuống mục cuối cùng sẽ thấy tùy chọn thay đổi hướng nhìn Projection.
 
Top