Xin hỏi Phân tích nhiệt: Temperature Gradient vs Flux

#1
Em đang học mô phỏng nhiệt trong Optistruct.
Em có làm theo tutorial của Altair: https://altairuniversity.com/wp-content/uploads/2017/12/Heat_Transfer_tut.pdf
Và có một số thắc mắc mong anh chị chỉ giúp:
1) Trong Optistruct có 2 cách để áp nhiệt độ vào các nodes:
a) Dùng SPC constraints (OFF tất cả các DOF) sau đó create/edit và gán nhiệt độ vào card D
b) Vào Analysis page >> Temperature (card = SPC hay TEMP)
Vậy sự khác nhau như thế nào? Thực tế nên dùng cách nào?

2) Về phần đánh giá kết quả có 2 tùy chọn là "heat flux" và "element temperature gradient". Theo em hiểu Temp gradient để mô tả hướng có tốc độ thay đổi nhiệt nhanh nhất. Flux cũng mang thông tin như vậy nhưng mang thông tin về công suất qua một tiết diện (W/mm2).
Nếu em hiểu sai mong anh chị chỉ giúp và thực tế trường hợp nào dùng Flux, trường hợp nào xem temp gradient.

3) Em thấy họ chia lưới Hexa cho mô hình "engine". Liệu có phải là với bài toán nhiệt thì làm Hexa cho kết quả chính xác (hoặc tính nhanh hơn) so với Tetra? Liệu Optistruct có làm được cho SHELL hay 1D element không?
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Last edited:
Lượt thích: Done
Top