Phay thô và phay tinh nhôm

Thông số gia công của từng hãng dao cũng khác nhau đó bác, cái này bên hãng cũng cung cấp được.
Nếu cùng một con dao thì cơ bản nhất là Phay tinh có tốc độ trục chính S nhanh hơn, và tốc độ cắt F chậm hơn so với phay thô.
 
Top