Phần mềm miễn phí hửu dụng cho nhân viên lập trình CAM (CNC machining)

Discussion in 'TỔNG QUAN VỀ CAD CAM' started by iPumpkin, Oct 30, 2018.

 1. iPumpkin

  iPumpkin <center><b>CAM Programmer</b></center>

  Joined:
  Nov 14, 2008
  Messages:
  1,962
  Likes Received:
  32
  MachiningCloud

  Ứng dụng miển phí hửu ích cho nhân viên lập trình CAM chọn dao dao => chọn cán dao / collet => mô phỏng trong phần mềm CAM => chọn chế độ cắt S.F, ap, ae => download về mô hình 3D => collaborate, chia sẽ dữ liệu với phòng thu mua, phòng lập kế hoạch, phòng vật tư.

  https://www.youtube.com/channel/UCg...n1sOqnz2DdgbsloLdpD6ZufUmFNu36UoLzBvLqLVUYE9I

  https://www.machiningcloud.com/wp-c...ouXihUoFT2rgOxHymI9mZf-fTRH0fcobp7UzK7pYpU9sQ

  https://www.facebook.com/Emuge-Franken-Vietnam-284696778758886/?modal=admin_todo_tour
   
  umy likes this.

Share This Page

Users Viewing Thread (Users: 0, Guests: 0)

Loading...