Xin hỏi phôi bánh vít bằng đồng thanh

Theo thôi thấy từ xưa tới nay, nói tới đồng thì người ta dùng phương pháp đúc. Hiện nay có nhiều kiểu đúc để đạt được chất lượng tốt nhất. Vậy dùng phương pháp đúc cho phôi bánh vít
 
Top