Post Prosse

belove

New Member
#1
Tình hình là công ty của em mới mua máy cái máy gia công trung tâm của sodick và makino. Em có dùng NX cam nhưng khi xuất file NC chạy thì không được. Anh em nào có bộ code không cho em xin.
NX cam nó suất file ra không có G21, không có gốc tọa độ của máy chay( G55 hoặc G54) và chỉ có một tốc độ F duy nhất thôi....
Đây là đoạn đầu của nó:
============================================================
Information listing created by : Computer
Date : 1/11/2015 6:19:42 PM
Current work part : E:\NX-CAM\TEMP\201-CAM_x_t.prt
Node name : computer-pc
============================================================
%
N0010 G40 G17 G90 G70
N0020 G91 G28 Z0.0
:0030 T07 M06
N0040 T01
N0050 G0 G90 X-.0022 Y3.74 S2000 M03
N0060 G43 Z2.6772 H07
N0070 Z2.652
N0080 G1 Z2.5339 F78.7
N0090 Y2.9504
N0100 X4.7631
N0110 Y2.9446
N0120 X4.7636 Y2.9178
N0130 Y-1.332
N0140 G3 X4.9172 Y-1.624 I.3543 J0.0
N0150 G2 X4.9002 Y-1.633 I-.192 J.3437
N0160 X4.7379 Y-1.6771 I-.193 J.3892
N0170 G3 X4.7357 Y-1.6795 I.0002 J-.0024
N0180 G1 X4.7359 Y-1.7212
N0190 X4.7356 Y-1.8834
N0200 G2 X4.7208 Y-1.9894 I-.3937 J.001
N0210 G3 X4.7207 Y-1.9902 I.0023 J-.0007
N0220 G1 X4.721 Y-2.0009
N0230 X4.7216 Y-2.596
N0240 G2 X4.3676 Y-2.9504 I-.3543 J-.0001
N0250 G1 X.5369
N0260 X.5044
N0270 X.494
N0280 X.4832
N0290 X.4725
N0300 X.451
N0310 X.4081
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

#2
Ðề: Post Prosse

Tình hình là công ty của em mới mua máy cái máy gia công trung tâm của sodick và makino. Em có dùng NX cam nhưng khi xuất file NC chạy thì không được. Anh em nào có bộ code không cho em xin.
NX cam nó suất file ra không có G21, không có gốc tọa độ của máy chay( G55 hoặc G54) và chỉ có một tốc độ F duy nhất thôi....
Đây là đoạn đầu của nó:
============================================================
Information listing created by : Computer
Date : 1/11/2015 6:19:42 PM
Current work part : E:\NX-CAM\TEMP\201-CAM_x_t.prt
Node name : computer-pc
============================================================
%
N0010 G40 G17 G90 G70
N0020 G91 G28 Z0.0
:0030 T07 M06
N0040 T01
N0050 G0 G90 X-.0022 Y3.74 S2000 M03
N0060 G43 Z2.6772 H07
N0070 Z2.652
N0080 G1 Z2.5339 F78.7
N0090 Y2.9504
N0100 X4.7631
N0110 Y2.9446
N0120 X4.7636 Y2.9178
N0130 Y-1.332
N0140 G3 X4.9172 Y-1.624 I.3543 J0.0
N0150 G2 X4.9002 Y-1.633 I-.192 J.3437
N0160 X4.7379 Y-1.6771 I-.193 J.3892
N0170 G3 X4.7357 Y-1.6795 I.0002 J-.0024
N0180 G1 X4.7359 Y-1.7212
N0190 X4.7356 Y-1.8834
N0200 G2 X4.7208 Y-1.9894 I-.3937 J.001
N0210 G3 X4.7207 Y-1.9902 I.0023 J-.0007
N0220 G1 X4.721 Y-2.0009
N0230 X4.7216 Y-2.596
N0240 G2 X4.3676 Y-2.9504 I-.3543 J-.0001
N0250 G1 X.5369
N0260 X.5044
N0270 X.494
N0280 X.4832
N0290 X.4725
N0300 X.451
N0310 X.4081
Có hai nguyên nhân chính sau đây có thể làm cho máy của bạn "không chạy":
- Code của bạn xuất ở hệ INCH (rất dễ thất vì chênh lệnh toạ độ XY rất nhỏ), mà mặc định các máy khi về xưởng thường là để hệ metric (mét), nên có thể máy đã chạy mà bạn không nhìn thấy (do chênh lệnh toạ độ quá nhỏ). Bạn thử thêm dòng G20 đầu chương trình xem máy chạy được không. Nếu muốn xuất chương trình trong hệ mét thì phải chọn từ lúc post chương trình.

- Máy không chạy được do thiếu hoặc sai một block lệnh khai báo nào đó. Thường sẽ kèm theo thông báo lỗi. Bạn phải tìm hiểu trước nguyên nhân mới có hướng khác phục phù hợp.

Chuong trình có một giá trị F là chuyện bình thường, nó phụ thuộc vào thông số bạn khai báo khi lập trình trên phần mềm thôi.
 
#3
Ðề: Post Prosse

Tình hình là công ty của em mới mua máy cái máy gia công trung tâm của sodick và makino. Em có dùng NX cam nhưng khi xuất file NC chạy thì không được. Anh em nào có bộ code không cho em xin.
NX cam nó suất file ra không có G21, không có gốc tọa độ của máy chay( G55 hoặc G54) và chỉ có một tốc độ F duy nhất thôi....
Đây là đoạn đầu của nó:
============================================================
Information listing created by : Computer
Date : 1/11/2015 6:19:42 PM
Current work part : E:\NX-CAM\TEMP\201-CAM_x_t.prt
Node name : computer-pc
============================================================
%
N0010 G40 G17 G90 G70
N0020 G91 G28 Z0.0
:0030 T07 M06
N0040 T01
N0050 G0 G90 X-.0022 Y3.74 S2000 M03
N0060 G43 Z2.6772 H07
N0070 Z2.652
N0080 G1 Z2.5339 F78.7
N0090 Y2.9504
N0100 X4.7631
N0110 Y2.9446
N0120 X4.7636 Y2.9178
N0130 Y-1.332
N0140 G3 X4.9172 Y-1.624 I.3543 J0.0
N0150 G2 X4.9002 Y-1.633 I-.192 J.3437
N0160 X4.7379 Y-1.6771 I-.193 J.3892
N0170 G3 X4.7357 Y-1.6795 I.0002 J-.0024
N0180 G1 X4.7359 Y-1.7212
N0190 X4.7356 Y-1.8834
N0200 G2 X4.7208 Y-1.9894 I-.3937 J.001
N0210 G3 X4.7207 Y-1.9902 I.0023 J-.0007
N0220 G1 X4.721 Y-2.0009
N0230 X4.7216 Y-2.596
N0240 G2 X4.3676 Y-2.9504 I-.3543 J-.0001
N0250 G1 X.5369
N0260 X.5044
N0270 X.494
N0280 X.4832
N0290 X.4725
N0300 X.451
N0310 X.4081

Hi,

bạn nói rõ là nó ko chạy như thế nào chứ. Đổ chương trình vào nhưng không chạy, hay thậm chí nó cũng đã thay tool nhưng sau đó ko chạy ???.
Bạn lên post đầy đủ đc Gốc phôi, G21 ( nhìn code thế kia khả năng hệ INCH rồi ) .
Bạn có thể post tên model của em nó lên đây em, mọi người cùng bổ xẻ !
 
#5
Ðề: Post Prosse

Mình cũng bị như thế này. Không chạy được. :). Mong các bậc tiền bối chỉ giúp ah.
 

belove

New Member
#6
Ðề: Post Prosse

Hi Belove,
Bộ Post của NX do bạn viết ra bằng Post Builder của NX phải không?
Minh viết cam rồi xuất code thôi, tất cả là mặc định của máy, mình chỉ chọn máy 3 trục.
Post Builder thì mình không biết. Mịnh mới học NX cam nên không rõ lắm. Mong cac bạn giúp đỡ!
 
#7
Ðề: Post Prosse

[/URL][/IMG]

bạn xem lại chỗ chọn unit, như vậy mới dc. đầu vào ct thì xem mẫu của máy fanuc của bạn, khai báo đơn vị, gọi gốc
 

belove

New Member
#8
Ðề: Post Prosse

[/URL][/IMG]

bạn xem lại chỗ chọn unit, như vậy mới dc. đầu vào ct thì xem mẫu của máy fanuc của bạn, khai báo đơn vị, gọi gốc
Cám ơn ban!!! cho mình hỏi thêm vài điểm nữa là:
1- Trong cả chương trình mình chỉ thấy nó bật dầu( làm mát) lên một lần ở đầu chương trình sau đó nó thay con dao khác thì không thấy nó bật dầu lên nữa, cách sửa thế nào chẳng lẽ khi nó thay dao thì lại bật dầu lên ah?
2- mình chỉ gọi gốc( vi dụ G54) ở đầu chương chình thôi vậy khi nó tự động thay dao và chạy có vấn đề gì không. Và mình muốn có khi thay dao thì phải gọi gốc( G54) ra, khi đó mình không nhất thiết phải chạy từ đầu chương trình, mình có thể chạy từ bất kì con dao nào
3-trong solidcam nó có thể xuất ra list dao (trong chương trình dùng con dao nào, thông số của con dao đó như thế nào, chương trình chạy hết bao nhiêu lâu....), bằng file word hoặc file excel không biết NX có làm được việc đó không, và làm như thế nào? em muốn hỏi vì công ty em 2 bộ phân gia công và viết cam tách biệt nhau, phải có list dao người gia công mới biết được chương trình dùng con dao nào va hết bao nhiêu lâu
 
#9
Ðề: Post Prosse

Em được một người bạn cho 1 chương trình xuất từ NX ra khi truyền vào máy thì chạy ngon lành.
Các bác có thể chỉ cho em cách xuất ra như vậy được không. Đây là đoạn đầu và đoạn cuối:

N102G0G17G40G49G80G90
N108G92X0.Y0.Z50.
(TOOL - 2 DIA. OFF. - 2 LEN. - 2 DIA. - 12.)
N112G0G90X-66.957Y-95.722S2546M3
N114Z50.
N116Z-7.6
N118G1Z-8.6F20.
N120X-59.974F350.
N122Z-7.6F1000.
N124G0Z1.
N126X-57.895Y-95.572
N128Z-7.6
N130G1Z-8.6F20.
N132X-69.375F350.
N134Z-7.6F1000.
N136G0Z1.
N138X-71.372Y-95.422
N140Z-7.6
N142G1Z-8.6F20.
N144X-55.817F350.
N146Z-7.6F1000.
N148G0Z1.
N150X-53.739Y-95.272
N152Z-7.6
N154G1Z-8.6F20.
N156X-72.748F350.
N158Z-7.6F1000.
N160G0Z1.
N162X-74.123Y-95.122
N164Z-7.6
N166G1Z-8.6F20.
N168X-51.661F350.
N170Z-7.6F1000.
N172G0Z1.
N174X-49.933Y-94.972
N176Z-7.6
N178G1Z-8.6F20.
N180X-75.426F350.
N182Z-7.6F1000.
N184G0Z1.
N186X-76.385Y-94.822
N188Z-7.6
N190G1Z-8.6F20.
N192X-48.35F350.
N194Z-7.6F1000.
N196G0Z1.
N198X-46.767Y-94.672
N200Z-7.6

Cuối:

N1076X-51.642Y95.122
N1078Z-7.6
N1080G1Z-8.6F20.
N1082X-74.131F350.
N1084Z-7.6F1000.
N1086G0Z1.
N1088X-72.749Y95.272
N1090Z-7.6
N1092G1Z-8.6F20.
N1094X-53.724F350.
N1096Z-7.6F1000.
N1098G0Z1.
N1100X-55.807Y95.422
N1102Z-7.6
N1104G1Z-8.6F20.
N1106X-71.367F350.
N1108Z-7.6F1000.
N1110G0Z1.
N1112X-69.383Y95.572
N1114Z-7.6
N1116G1Z-8.6F20.
N1118X-57.889F350.
N1120Z-7.6F1000.
N1122G0Z1.
N1124X-59.971Y95.722
N1126Z-7.6
N1128G1Z-8.6F20.
N1130X-66.953F350.
N1132Z-7.6F1000.
N1134G0Z50.
N1136M5
X0.Y0.
N1142M30
%
 
#10
Ðề: Post Prosse

Cả 2 trình em đều truyền vào chạy ngon lành.
Trình thứ 2:

%
G21
G0 G17 G40 G49 G80 G90
G00 G92 X0.0 Y0.0 Z50. S1485 M03
Z50.
X-204.12 Y43.953
Z3.
G01 X-204.12 Y43.953 Z-3. F70.
G17 G03 X-200.12 Y40. I4. J.047 F500.
X-196.12 Y44. I0.0 J4.
G01 X-196.12 Y109.
G02 X-195.63 Y111.93 I9. J0.0
G01 X-194.211 Y111.442
G02 X-187.12 Y116.5 I7.091 J-2.442
G01 X-178.12 Y116.5
G02 X-171.197 Y111.885 I0.0 J-7.5
G01 X-166.197 Y99.885
G02 X-165.62 Y97. I-6.923 J-2.885
G01 X-165.62 Y40.
G03 X-160.12 Y34.5 I5.5 J0.0
X-154.62 Y40. I0.0 J5.5
G01 X-154.62 Y97.
G02 X-154.043 Y99.885 I7.5 J0.0
G01 X-149.043 Y111.885
G02 X-142.12 Y116.5 I6.923 J-2.885
G01 X-133.12 Y116.5
G02 X-125.62 Y109. I0.0 J-7.5
G01 X-125.62 Y44.
G03 X-120.12 Y38.5 I5.5 J0.0
X-114.62 Y44. I0.0 J5.5
G01 X-114.62 Y109.
G02 X-107.12 Y116.5 I7.5 J0.0
G01 X-98.12 Y116.5
G02 X-91.197 Y111.885 I0.0 J-7.5
G01 X-86.197 Y99.885
G02 X-85.62 Y97. I-6.923 J-2.885
G01 X-85.62 Y40.


Cuối.X-124.612 Y111.934
G02 X-124.12 Y109. I-8.508 J-2.934
G01 X-124.12 Y44.
G03 X-120.12 Y40. I4. J0.0
X-116.12 Y44. I0.0 J4.
G01 X-116.12 Y109.
G02 X-115.628 Y111.935 I9. J0.0
G01 X-115.629 Y119.435
X-150.648 Y119.433
X-150.648 Y111.933
X-169.592 Y111.932
X-164.812 Y100.462
G02 X-164.12 Y97. I-8.308 J-3.462
G01 X-164.12 Y40.
G03 X-160.12 Y36. I4. J0.0
X-156.12 Y40. I0.0 J4.
G01 X-156.12 Y97.
G02 X-155.428 Y100.462 I9. J0.0
G01 X-150.648 Y111.933
X-150.648 Y119.433
X-236.258 Y119.428
G03 X-236.534 Y119.176 I.138 J-.428
G01 X-236.57 Y118.368
X-236.558 Y43.567
G02 X-238.557 Y41.567 I-2. J0.0
G01 X-250.807 Y41.565
X-250.807 Y41.565 Z-48.962
G00 Z50.
X0.0 Y0.0
M09
M05
M30
%
 
#11
Ðề: Post Prosse

nx xuất gcode rất dễ chịu, chỉ việc sửa và thêm các lệnh về gốc tọa độ, kết thúc ct là chạy ngon, sửa chưa đến 5 phút. bạn hãy so sánh ct post mặc định và ct bạn xin dc để rút ra nguyên tắc. và tự sửa ct. chú ý ở đây ko dùng g54 mà dùng g92
 
Top