render Inventor

lúc raytracing thì chon mức high, nhưng theo mình thì inventor render ko đẹp được, nên chuyển sang solidwork để render
 
Top