Xin hỏi Rỗ khí vật đúc trong khuôn hoá cứng co2

ac kem

New Member
Author
Tình trạng là sản phẩm nhôm đúc bên em có hiện tượng rỗ bề mặt ( Như hình )
và gây ảnh hưởng lớn đến độ thẩm mĩ của sản phẩm . Công nghệ làm khuôn bên em sử dụng là khuôn nước thủy tinh đóng rắn bằng co2. Mọi người ai đã có kinh nghiệm về vấn đề này xin chia sẻ để bên em khắc phục với ạ.
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Attachments

Top