Solidworks

Moderator
em chưa dùng surface nhưng đọc thông số máy thì e nghĩ con này chỉ chạy đc văn phòng thôi bác.
 
Top