Space-E Hiệu chỉnh hệ thống làm mát trong khuôn đúc.

Author
Thiết kế hệ thống làm mát là 1 quá trình không thể thiếu trong thiết kế khuôn.

Với Space-E, việc hiệu chỉnh trở nên dễ dàng hơn vì update tự động cho toàn hệ thống khuôn.
Việc thay đổi vị trí cũng như kích thước các đường làm mát được thực hiện với những function được tính hợp sẵn.

1590632178416.png

1590632484950.png

Link Video:

--------------------------------------
NTT DATA VIETNAM.
Nguyen Quoc Hung (Mr.)
P: 0979.944.976
E: Hung11.Nguyen@nttdata.com
 

Attachments

Top