Space-E - Mô phỏng chuyển động khuôn đúc

Author
Mô phỏng chuyển đông khuôn

Bước kiểm tra quan trọng sau thiết kế hoàn thiện bộ khuôn là việc mô phỏng chuyển hoạt động bộ khuôn và tìm ra những vị trí va chạm (nếu có).

Quá trình này được thực hiện hoàn toàn tự động trên Space-E, chỉ ra chính xác vị trí va chạm trong khuôn (nếu có).

1590647185511.png

Link Video


-------------------------------------------------------------
NTT DATA VIETNAM
Nguyen Quoc Hung (Mr.)
P: 0979-944-976
E: Hung11.Nguyen@nttdata.com
 
Top