Giới thiệu Space-E sửa lỗi bề mặt sản phẩm

#1
SPACE-E - REPAIR FACE ERROR

Trong quá trình sử dụng phần mềm cho thiết kế hay gia công, ít nhiều chúng ta gặp phải tình huống cần import chi tiết được thiết kế từ phần mềm khác đã chuyển qua file trung gian như file .step, .igs,...
Một tình huống hay gặp chi tiết dạng khối, nhưng import vào lại bị rách bề mặt. Nếu cứ để vậy sử dụng có thể gây sai lệch kết quả không như mong muốn như lập trình CAM sinh đường toolpath thừa chẳng hạn.

HOW TO FIX FACE ERROR?

Hôm nay mình sẽ giơi thiệu khả năng xử lý Surface nhanh chóng trên Space-E để khắc phục hiện tượng lỗi như trên.

1. Chi tiết với bề mặt bị rách khi import vào Space-E.


upload_2019-5-23_8-34-45.png


2. Stitching - Sửa nhưng đoạn bị gap nhỏ và kiểm tra chi tiết.

upload_2019-5-23_8-37-18.png


3. Sử dụng chức năng Sweep - Trim - Extend cho sửa lỗi bề mặt sản phẩm.

upload_2019-5-23_8-38-46.png


4. Stitch hoàn thiện sản phẩm.

upload_2019-5-23_8-39-16.png


Mọi người xem Video rõ hơn nhé.

Hi vọng mọi người có thêm lựa chọn xử lý những bề mặt sản phẩm.
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Attachments

Thành viên đang online

Top