Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm iCAD SX

Hung Tran *****

Well-Known Member
Author
Xin chào toàn thể ACE đang làm việc với phần mềm iCAD SX

Hiện tại mình đang sử dụng phần mềm iCAD SX để thiết kế máy,
Bản thân mình thấy iCAD SX là một phần mềm khá hay, nhưng hiện tại chưa có tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Việt.
Vì vậy, mình đã dịch bản iCAD SX V7-Tutorial ra tiếng Việt và làm một số video hướng dẫn lệnh vẽ trong phần mềm.

Về tài liệu iCAD SX V7-Tutorial bản dịch tiếng Việt:
Mọi người có thể vào nhóm "iCAD SX Vietnam" trên Facebook để tải tài liệu
https://www.facebook.com/groups/617310515444402/

Về video hướng dẫn lệnh vẽ trong iCAD SX:
Mọi người có thể xem tại đây
Lệnh 01: Sketch(スケッチ)| iCAD SX
 


Last edited:

Hung Tran *****

Well-Known Member
Author
Lệnh 02: Extrude - Revolve(立体化)| iCAD SX
 


Last edited:

Hung Tran *****

Well-Known Member
Author
Lệnh 03: Show Hide(表示・非表示)| iCAD SX
 


Last edited:

Hung Tran *****

Well-Known Member
Author
Lệnh 04: Properties(属性)| iCAD SX
 


Last edited:

Hung Tran *****

Well-Known Member
Author
Lệnh 05: Move, Copy, Delete(移動・コピー・削除)| iCAD SX
 


Last edited:

Hung Tran *****

Well-Known Member
Author
Lệnh 06: Information(測定)| iCAD SX
 


Last edited:

Hung Tran *****

Well-Known Member
Author
Lệnh 07: Arrange(形状配置)| iCAD SX
 


Last edited:

Hung Tran *****

Well-Known Member
Author
Lệnh 08: Smart Sketch(応用スケッチ)| iCAD SX
 


Last edited:

Hung Tran *****

Well-Known Member
Author
Lệnh 09: 2D-3D(2Dから立体化)| iCAD SX
 


Last edited:

Hung Tran *****

Well-Known Member
Author
Lệnh 10: Boolean(集合演算)| iCAD SX
 


Last edited:

Hung Tran *****

Well-Known Member
Author
Lệnh 11: Stretch(伸縮)| iCAD SX
 


Last edited:

Hung Tran *****

Well-Known Member
Author
Lệnh 12: Fairing(整形)| iCAD SX
 


Last edited:

Hung Tran *****

Well-Known Member
Author
Lệnh 13: Cut(切断)| iCAD SX
 


Last edited:

Hung Tran *****

Well-Known Member
Author
Lệnh 14: Move, Copy, Delete Component(要素内移動・コピー・削除)| iCAD SX
 


Last edited:

Hung Tran *****

Well-Known Member
Author
Lệnh 15: 3D Part(パーツ)| iCAD SX
 


Last edited:

Hung Tran *****

Well-Known Member
Author
Lệnh 16: Annotation(アノテーション)| iCAD SX
 


Last edited:

Hung Tran *****

Well-Known Member
Author
Lệnh 17: Weld(溶接形状)| iCAD SX
 


Last edited:

Hung Tran *****

Well-Known Member
Author
Lệnh 18: Interference Check(干渉チェック)| iCAD SX
 


Last edited:

Hung Tran *****

Well-Known Member
Author
Lệnh 19: Steel(鋼材)(Thép định hình) | iCAD SX
 


Last edited:

Hung Tran *****

Well-Known Member
Author
Lệnh 20: Beam Structure Calculations(梁構造計算)(Tính toán kết cấu thanh dầm) | iCAD SX
 


Last edited:
Top