Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm iCAD SX

Hung Tran *****

Well-Known Member
Author
Tìm hiểu về Part trong - Part ngoài (内部パーツ・外部パーツ)| iCAD SX
 
Last edited:

Hung Tran *****

Well-Known Member
Author
Hướng dẫn liên kết iCAD SX với phần mềm phân tích FJKSWAD(FJKSWAD解析ソフト連携)| iCAD SX
 
Last edited:

Hung Tran *****

Well-Known Member
Author
Hướng dẫn vẽ ống nối chữ Y | iCAD SX
 
Last edited:

Hung Tran *****

Well-Known Member
Author
Hướng dẫn vẽ đường tròn trong môi trường 3D | iCAD SX
 
Last edited:

Hung Tran *****

Well-Known Member
Author
Hướng dẫn mô phỏng chuyển động cơ cấu kẹp | iCAD SX
 
Last edited:

Hung Tran *****

Well-Known Member
Author
Hướng dẫn thay đổi tên Part trong iCAD SX
 
Last edited:

Hung Tran *****

Well-Known Member
Author
Giới thiệu về giải pháp tự động hóa thiết kế với iCAD SX
 
Last edited:

Hung Tran *****

Well-Known Member
Author
Tự động hóa thiết kế giá đựng thiết bị với iCAD SX
 
Last edited:

Hung Tran *****

Well-Known Member
Author
Tự động hóa thiết kế Model 3D từ bản vẽ Layout 2D với iCAD SX
 
Last edited:

Hung Tran *****

Well-Known Member
Author
Tự động hóa thiết kế bãi đỗ xe với iCAD SX
 
Last edited:

Hung Tran *****

Well-Known Member
Author
Tự động hóa thiết kế gầu múc máy xúc với iCAD SX
 
Last edited:

ThinNT

New Member
Xin chào cộng đồng người dùng ICAD Việt Nam.

Mình là Thìn phụ trách phân phối ICAD của Fujitsu tại thị trường Việt Nam.
Nếu anh chị nào có nhu cầu về mua hoặc tư vấn mua, đăng ký trial của ICAD SX/MX ở Việt Nam thì liên hệ mình nhé.

Email: ThinNT@fujitsu.com
Mobil: +84 904-763-163
 

ThinNT

New Member
Xin chào cộng đồng người dùng ICAD Việt Nam.

Mình là Thìn phụ trách phân phối ICAD của Fujitsu tại thị trường Việt Nam.
Nếu anh chị nào có nhu cầu về mua hoặc tư vấn mua, đăng ký trial của ICAD SX/MX ở Việt Nam thì liên hệ mình nhé.

Email: ThinNT@fujitsu.com
Mobil: +84 904-763-163
 

ThinNT

New Member
Xin chào cộng đồng người dùng ICAD Việt Nam.

Mình là Thìn phụ trách phân phối ICAD của Fujitsu tại thị trường Việt Nam.
Nếu anh chị nào có nhu cầu về mua hoặc tư vấn mua, đăng ký trial của ICAD SX/MX ở Việt Nam thì liên hệ mình nhé.

Email: ThinNT@fujitsu.com
Mobil: +84 904-763-163
 

ThinNT

New Member
Xin chào cộng đồng người dùng ICAD Việt Nam.

Mình là Thìn phụ trách phân phối ICAD của Fujitsu tại thị trường Việt Nam.
Nếu anh chị nào có nhu cầu về mua hoặc tư vấn mua, đăng ký trial của ICAD SX/MX ở Việt Nam thì liên hệ mình nhé.

Email: ThinNT@fujitsu.com
Mobil: +84 904-763-163
 
Top