Chia sẻ Tài liệu kết cấu khuôn CImatron IT

Author
Phần tách khuôn trong Cimatron IT cũng khá rườm rà, nếu biết cách thì bạn chỉ cần làm thủ công sẽ nhanh hơn.
Bên dưới là tài liệu về kết cấu khuôn, bằng tiếng Anh với hơn 170 trang, do đó bạn chịu khó tham khảo sẽ nắm được nhiều kiến thức hơn.

Mọi người lấy file ở đây ( Tài liệu cũng ít trang nên nếu dịch được thì mình sẽ dịch và cập nhật trong link luôn).

Kết cấu khuôn Cimatron IT 13
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Ðề: Tài liệu kết cấu khuôn CImatron IT

Mình cũng đang làm về cimatrob it. bạn còn làm về cimatron it k
 
Top